Samenwerken met gemeenten: deel uw ervaringen met Agora en Fibula

Aantal weergaven: 6882

Neem deel aan de brainstormbijeenkomst

In de palliatieve zorg vormen gemeenten een belangrijke partij. Agora en Fibula starten een gezamenlijk project waarin de samenwerking met gemeenten centraal staat.

Nu steeds meer mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, zal ook de laatste levensfase zich veel vaker in de thuissituatie afspelen. Zorg en ondersteuning thuis en een vroegtijdige palliatieve benadering dragen bij tot meer kwaliteit van leven. Dat vraagt om een goed samenspel tussen zorg via de zorgverzekeringswet en ondersteuning via de Wmo. 


Samenwerking met gemeenten
Hoe kan goede samenwerking met gemeenten bijdragen aan de palliatieve zorg? Welke rol kunnen gemeenten spelen? Om hier een beter beeld van te krijgen, zoeken Agora en Fibula antwoord op de volgende vragen:

  • Welke zorg en ondersteuning heeft iemand nodig die ongeneeslijk ziek is en thuis woont? Specifiek het deel dat valt onder de Wmo?
  • Wie heeft voorbeelden van gemeenten die een actieve rol in de palliatieve zorg en ondersteuning hebben (bv. via (sociale) wijkteam, ruimhartige en vlotte toewijzing huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en huisaanpassingen, respijtzorg, ondersteuning van mantelzorgers, inzet van vrijwilligers, vormen van begeleiding en dagbesteding etc.)?
  • Wat is 'goed geregeld' in dit geval?
  • Wat is nodig in gemeenten waar het nog niet goed geregeld is? 
  • Wat vindt u dat Fibula en Agora kunnen ontwikkelen zodat ook gemeenten tijdig hun rol kunnen vervullen in de palliatieve benadering (wat, maar ook met en voor welke functies: wethouder, (sociaal) wijkteam, Wmo-consulent, cliëntondersteuner of anderen).

Brainstormbijeenkomst
Kunt u ons helpen antwoord te geven op bovenstaande vragen? Dan nodigen we u graag uit voor onze brainstormbijeenkomst op dinsdag 17 januari (ochtend bij Agora in Bunnik) waar we ervaringen en ideeën met elkaar delen. Wilt u deelnemen? Laat het ons uiterlijk 10 januari weten. U kunt uw informatie ook mailen, in beide gevallen aan Sandrina Sangers, ssangers@agora.nl

Auteur: Sandrina Sangers

IconClassfa-newspaper-o

Laatste levensfase bespreekbaar

Het is nooit te vroeg om na te denken over de laatste levensfase. Over wat voor jou, je naasten, je cliënten of patiënten van waarde is in het leven. Nodig ze uit om erover te praten. Een eerste stap daartoe kan zijn om wensen op papier te zetten. Een mooie vorm is een brief. Probeer het eens uit... 

Schrijf een briefLandschap van palliatieve zorg

Welke partijen zijn er werkzaam in de palliatieve zorg? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Bekijk de infographic.