Samen zorgen als uitdaging

Aantal weergaven: 7660

Promotie Nienke Bekkema - The challenge of caring together

Samenwerking tussen patiënt, professionals en naasten is de basis voor het respecteren van autonomie bij ongeneeslijk zieke mensen met een verstandelijke beperking.

The challenge of caring together
Nienke Bekkema is op 22 juni 2016 bij VUmc gepromoveerd met het proefschrift 'The challenge of caring together -  End-of-life care for people with intellectual disabilities'.

Samen zorgen als uitdaging
Ze heeft onderzoek gedaan naar de uitdagingen bij zorg voor ongeneeslijk zieke mensen met een verstandelijke beperking. Het samen zorgen voor deze patiënten is één van de grootste uitdagingen. Uit het onderzoek blijkt het respecteren van autonomie erg belangrijk, maar ook heel moeilijk. Het is een belangrijke uitdaging hoe je aan kan sluiten bij het niveau en de communicatiemogelijkheden van deze mensen zodat hun betrokkenheid wordt vergroot. 

Verschillende perspectieven
Dit onderzoek geeft meer inzicht in de zorg aan het levenseinde van mensen met een verstandelijke beperking, vanuit de perspectieven van zowel mensen met een verstandelijke beperking als familie, begeleiders en artsen.

Agora werkgroep als begeleidingscommissie
De Agora werkgroep palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking had een rol als begeleidingscommissie bij de uitvoer van de projecten en praktische producten. Een woord van dank was er voor Marijke Wulp, beleidsadviseur bij Agora, voor het steeds weer bij elkaar brengen van de werkgroep en het aanzwengelen van initiatieven.

Image

Auteur: Agora - Leven tot het einde

Meer links

IconClassfa-newspaper-o

Laatste levensfase bespreekbaar

Het is nooit te vroeg om na te denken over de laatste levensfase. Over wat voor jou, je naasten, je cliënten of patiënten van waarde is in het leven. Nodig ze uit om erover te praten. Een eerste stap daartoe kan zijn om wensen op papier te zetten. Een mooie vorm is een brief. Probeer het eens uit... 

Schrijf een briefLandschap van palliatieve zorg

Welke partijen zijn er werkzaam in de palliatieve zorg? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Bekijk de infographic.