Prakijkteam palliatieve zorg VWS resultaten

Aantal weergaven: 7953

Oplossen van knelpunten in palliatieve zorg

Het praktijkteam palliatieve zorg VWS heeft sinds haar oprichting in maart 2016 bijna 200 vragen en knelpunten in behandeling genomen. Meer weten over de meldingen en de resultaten die geboekt zijn?

Het praktijkteam palliatieve zorg is een samenwerking tussen het ministerie van VWS, verzekeraars, netwerken palliatieve zorg, het CIZ en diverse partijen uit de palliatieve zorg.

Knelpunten en goede voorbeelden melden
Zorgaanbieders kunnen bij het praktijkteam knelpunten en goede voorbeelden over de organisatie en financiering van palliatieve zorg melden. Het team zet zich vervolgens in om de knelpunten structureel op te lossen en de oplossingen landelijk bekend te maken zodat iedere zorgverlener ervan kan profiteren. Een oplossing die in één regio is gevonden, kan ook voor een andere regio interessant zijn. Meld daarom altijd knelpunten en goede voorbeelden in palliatieve zorg bij het praktijkteam. Vooral hospices en netwerken palliatieve zorg weten de weg naar het praktijkteam goed weten te vinden, evenals ziekenhuizen, overige zorgaanbieders (verpleeghuizen, thuiszorg) en individuele artsen.

Resultaten
Het team heeft sinds de start in 2016, 195 vragen en knelpunten in behandeling genomen. Bij ruim 60% van deze meldingen is informatie verstrekt waarbij vaak ook het knelpunt is opgelost. 10% van de meldingen is na bemiddeling opgelost. Bij ruim 4% heeft de melding geleid tot een persoonlijk gesprek of een bezoek. De resterende 26% betreft overige meldingen/interventies.

Overzicht voorbeelden en meldingen
Een overzicht met veel voorkomende voorbeelden van meldingen en knelpunten vind je op de website www.denieuwepraktijk.nl. De knelpunten en vragen gaan onder andere over onderstaande onderwerpen: 

  • Zorg thuis vanuit de Wlz
  • Huishoudelijke hulp
  • Medicijnen en hulpmiddelen
  • Tekorten in de wijkverpleging
  • Traject geestelijke verzorging
Zorgprofessionals

Meld je goede voorbeelden en knelpunten in de palliatieve zorg bij het praktijkteam, via:
T 030 789 78 78
E meldpunt@juisteloket.nl
I www.denieuwepraktijk.nl 

Burgers, patiënten en naasten
Burgers, patiënten en naasten die vragen hebben aan de Rijksoverheid over palliatieve zorg kunnen contact opnemen via:
T 1400
WhatsApp 06-5500 1400
E meldpunt@juisteloket.nl
www.denieuwepraktijk.nl 

Informatie over palliatieve zorg
Ben je op zoek naar informatie over de betekenis van palliatieve zorg en de financiering van deze zorg? Bekijk dan de informatiekaarten van VWS over zorg aan het einde van het leven. Of kijk in de wegwijzer van Agora.

Auteur: Agora - Leven tot het einde

Meer links

IconClassfa-newspaper-o

Laatste levensfase bespreekbaar

Het is nooit te vroeg om na te denken over de laatste levensfase. Over wat voor jou, je naasten, je cliënten of patiënten van waarde is in het leven. Nodig ze uit om erover te praten. Een eerste stap daartoe kan zijn om wensen op papier te zetten. Een mooie vorm is een brief. Probeer het eens uit... 

Schrijf een briefLandschap van palliatieve zorg

Welke partijen zijn er werkzaam in de palliatieve zorg? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Bekijk de infographic.