Ontwikkelingen spirituele zorg in beeld tijdens Agora werkconferentie

Aantal weergaven: 4479

Aandacht en draagvlak voor spirituele zorg

Tijdens de Agora werkconferentie spirituele zorg op 12 juni 2017 bleek dat er veel ontwikkelingen gaande zijn om spirituele zorg onder de aandacht te brengen en verder in te bedden in de (palliatieve) zorg.

Ruim 50 geïnteresseerden bezochten de werkconferentie spirituele zorg, die Agora voor de elfde keer organiseerde. Agora had diverse experts en ervaringsdeskundigen vanuit de zorgpraktijk, onderwijs en onderzoek uitgenodigd om de deelnemers bij te praten over de stand van zaken rondom spirituele zorg. Zij verzorgden enkele korte pitches waaruit al snel duidelijk werd dat er veel nieuwe ontwikkelingen zijn ten aanzien van spirituele zorg op verschillende terreinen.

Ben je niet in de gelegenheid geweest deze bijeenkomst bij te wonen? Neem dan kennis van onderstaande informatie en initiatieven die je kunnen ondersteunen en inspireren in je dagelijkse werk.

Spirituele zorgpraktijk

Onderwijs

 • Dagvoorzitter Carlo Leget vertelde over de Kennissynthese onderwijs palliatieve zorg vanuit Palliantie. Meer dan Zorg. Belangrijk aandachtspunt is dat er in diverse curricula op verschillende opleidingsniveaus (meer) aandacht komt voor leren omgaan met levensvragen. 
 • Hogeschool VIAA presenteerde de VIAA interactief leren-app, een digitaal hulpmiddel voor zorgverleners om te (leren) communiceren over levensvragen. 

Onderzoek
Binnen het ZonMw onderzoeksprogramma Palliantie. Meer dan Zorg is tot nu toe een aantal projecten specifiek gericht op spirituele zorg gehonoreerd of projecten die daar raakvlakken mee hebben. Bijvoorbeeld over beleving en hoop. Onderzoeksactiviteiten in de praktijk:

 • Geestelijk verzorger Tergooi Ziekenhuis is betrokken bij casestudies geestelijke verzorging.
 • Laurens R’dam: project Betekenisvol leven in de buurt (Hogeschool R’dam en UvH).
 • Europees onderzoek naar effecten geestelijke verzorging (European Research Institute on Chaplaincy in Healthcare (ERICH), coördinator Nederlands aandeel Anja Visser RUG).
 • Erasmus MC: rituelen als ingang voor spirituele zorg bij huisartsen en wijkverpleegkundigen (Madeleine Timmerman).
 • Het ‘meeloop project’ (Geestelijk verzorger loopt mee met verpleegkundigen) binnen het Radboudumc (Jacqueline van Meurs).

Richtlijn spirituele zorg 2.0
Naar verwachting zal IKNL na de zomer de tekst van de nieuwe richtlijn spirituele zorg ter consultatie voorleggen aan de achterbannen van de beroepsverenigingen. De richtlijn is bedoeld voor artsen en verpleegkundigen (HBO-niveau). IKNL zal vervolgens ook een vertaling maken voor MBO-opgeleiden. Streven is de richtlijn op te nemen in de app Palliarts.

Toepassen in eigen werksituatie
Wat ga je concreet doen met de informatie uit deze conferentie in je eigen werksituatie? Die vraag kregen de deelnemers aan het einde van de dag. Een greep uit de voornemens:

 • Als start van het gesprek op de werkvloer de drie Mount Vernon vragen invoeren en geregeld bespreken wat dat oproept.
 • Als geestelijk verzorger stimuleren dat het ‘niet-pluis gevoel’ uit de Dorst en doodsangst-methodiek er mag zijn en dat je dat uit mag spreken naar elkaar om verder te komen.
 • Implementatie richtlijn serieus nemen. Goed plan maken wie en wat je wilt bereiken en wie wat doet.
 • Onderzoek en onderwijs over waarde van geestelijke verzorging/spirituele zorg breed uitdragen, waardoor geestelijke begeleiding beter gepositioneerd wordt.
 • Als beroepsgroep vaker reageren in de media, bv. op artikelen zoals onlangs in Trouw, Geestelijke begeleiding van stervende komt vaak te laat (bron Trouw.nl).
 • Laat je zien en horen als geestelijk verzorger! School je daarop bij als je je daar nog wat onthand bij voelt.

Uitnodiging 2018
Volgend jaar zal Agora weer een werkconferentie spirituele zorg organiseren. Je bent van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.

Vragen? Neem gerust contact op met Marijke Wulp, beleidsadviseur Agora.

Auteur: Marijke Wulp

IconClassfa-newspaper-o

Laatste levensfase bespreekbaar

Het is nooit te vroeg om na te denken over de laatste levensfase. Over wat voor jou, je naasten, je cliënten of patiënten van waarde is in het leven. Nodig ze uit om erover te praten. Een eerste stap daartoe kan zijn om wensen op papier te zetten. Een mooie vorm is een brief. Probeer het eens uit... 

Schrijf een briefLandschap van palliatieve zorg

Welke partijen zijn er werkzaam in de palliatieve zorg? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Bekijk de infographic.