Maak kennis met Bram

Aantal weergaven: 1354

Bram: zomaar een man die je in je werk in de (palliatieve) zorg tegen zou kunnen komen of als burger aan je loket voor hulp en ondersteuning. Bram is Agora’s vierde ‘persona’.

Bram, een man van 68, woont met zijn vrouw Lineke in Hilversum in een eengezinswoning. Hij heeft ernstig nierfalen en moest door zijn ziekte noodgedwongen eerder stoppen met werken. De vermoeidheid als gevolg van de nierziekte vindt Bram het lastigst. Het beperkt hem erg in zijn doen en laten en maakt hem afhankelijk van zijn naasten. Ook voor zijn vrouw heeft zijn ziekte veel gevolgen. Hij vindt het belangrijk dat hulpverleners daarom ook omzien naar haar. Hoe ziet Bram's leven er nu uit, zijn sociale netwerk, hoe ziet hij zijn toekomst?


Persona’s
Bram is een fictief mens met een levensbedreigende aandoening. Hij vertegenwoordigt een groep mensen en daarom noemen we hem een Persona. Agora maakt deze persona's in samenwerking met Movisie. De persona’s zijn samengesteld op basis van groepsgesprekken met mensen die de gevolgen van een aandoening zelf elke dag ervaren.
 
Nut voor professionals in zorg en sociaal domein
Agora heeft persona’s gemaakt om een beter beeld te krijgen van wat belangrijk is voor mensen met een ongeneeslijke aandoening en hun naasten. Wat hebben zij nodig en hoe kunnen zorgprofessionals, Wmo-consulenten sociaalwerkers of andere  betrokkenen hieraan bijdragen? Agora heeft persona’s inmiddels benut voor gesprekken tussen zorgverleners en ingezet in de  MantelzorgmonologenDeze theatervoorstelling is dit najaar op verschillende plaatsen mee te maken. Houd onze agenda in de gaten voor meer informatie.
 
Spiegel voor het eigen handelen
Inmiddels heeft Agora vier persona's ontwikkeld: Piet (Parkinson), Ria (mantelzorger van Wim met dementie), Anneke (COPD) en Bram (nierfalen). Ze vormen een spiegel voor het eigen handelen, maar kunnen ook een brug slaan in het gesprek tussen mensen in de zorg en het sociaal domein. Wie heeft een rol op lichamelijk, psychosociaal en spiritueel gebied? Welke blinde vlekken zie ik en wat zou ik willen weten van deze persona om bij te dragen aan kwaliteit van leven? Je kunt alle persona’s onder dit artikel downloaden.
 

Auteur: Sandrina Sangers

Te downloaden documenten

Meer links

IconClassfa-newspaper-o

Laatste levensfase bespreekbaar

Het is nooit te vroeg om na te denken over de laatste levensfase. Over wat voor jou, je naasten, je cliënten of patiënten van waarde is in het leven. Nodig ze uit om erover te praten. Een eerste stap daartoe kan zijn om wensen op papier te zetten. Een mooie vorm is een brief. Probeer het eens uit... 

Schrijf een briefLandschap van palliatieve zorg

Welke partijen zijn er werkzaam in de palliatieve zorg? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Bekijk de infographic.