Kerngroep stuurt brief aan vaste Kamercommissie VWS

Aantal weergaven: 6792

Palliatieve zorg, een niveau hoger

In aanloop naar het Algemeen Overleg palliatieve zorg op 1 februari 2017 hebben de leden van de kerngroep palliatieve zorg een brief verstuurd aan de leden van de vaste Kamercommissie voor VWS.

De kerngroep palliatieve zorg is verheugd dat de staatssecretaris een aantal knelpunten in de palliatieve zorg voortvarend aanpakt. Voor enkele onderwerpen vragen de kerngroepleden extra aandacht: 

  1. Consequent gebruik van terminologie 
  2. De start van de palliatieve fase
  3. De financiering van palliatieve zorg
  4. Brede implementatie van de uitkomsten van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ)

De brief van de kerngroep palliatieve zorg is een reactie op de Kamerbrief 'Palliatieve zorg een niveau hoger' van staatssecretaris Van Rijn van 3 november 2016.

Algemeen Overleg
Het Algemeen Overleg palliatieve zorg is op woensdag 1 februari 2017 in de Troelstrazaal van 14.00 tot 17.30 uur.


Auteur: Agora - Leven tot het einde

Te downloaden documenten

Meer links

IconClassfa-newspaper-o

Laatste levensfase bespreekbaar

Het is nooit te vroeg om na te denken over de laatste levensfase. Over wat voor jou, je naasten, je cliënten of patiënten van waarde is in het leven. Nodig ze uit om erover te praten. Een eerste stap daartoe kan zijn om wensen op papier te zetten. Een mooie vorm is een brief. Probeer het eens uit... 

Schrijf een briefLandschap van palliatieve zorg

Welke partijen zijn er werkzaam in de palliatieve zorg? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Bekijk de infographic.