Kamerbrief minister De Jonge: Focus op palliatieve zorg

Aantal weergaven: 1412

Lokaal verankeren van de palliatieve benadering

In zijn brief 'Focus op palliatieve zorg' die hij 8 november naar de Tweede Kamer stuurde geeft minister Hugo de Jonge aan welke prioriteiten hij de komende periode ziet.

Verbeteringen in de praktijk brengen
De laatste jaren is er veel ontwikkeld aan kennis, innovatieve bekostigingsvormen en interventies om in de praktijk tot betere palliatieve zorg te komen. Maar wat ontwikkeld is, wordt nog niet overal in praktijk gebracht. De minister wil daarom stevig inzetten op praktijkverbetering via:

  1. Kwaliteitskader palliatieve zorg
  2. ZonMw programma Palliantie
  3. Bekostiging 

Ook moet beter gemeten worden welke verbeteringen de praktijk bereiken. Hij wil dat de palliatieve zorg - met een gezamenlijke inspanning - over drie jaar aan de eisen van het Kwaliteitskader palliatieve zorg voldoet.

Hij wil daarnaast een praktijkgericht vervolg op het programma Palliantie na 2020 mogelijk maken, waarbij voor de periode 2021-2025 jaarlijks 8 miljoen euro beschikbaar is.

De activiteiten rond geestelijke verzorging zullen verder worden opgepakt in de aparte aanpak, die eerder in een brief aan de Kamer uiteen is gezet. De bekostigingsstructuur moet het leveren van goede palliatieve zorg, zoals beschreven in het Kwaliteitskader palliatieve zorg, ondersteunen. Ook daarvoor doet de minister een aantal voorstellen. (Lees ook het NZa rapport: samenwerken in de palliatieve zorg: zorg rondom de patiënt, dat als bijlage bij de Kamerbrief is verstuurd).

Meer bekendheid geven aan de palliatieve zorg
Het tweede spoor gaat om het bekender maken van (de mogelijkheden van) palliatieve zorg bij A) een brede groep burgers, B) bij zorgverleners en C) in het sociale domein en bij gemeenten. Juist omdat palliatieve zorg zo breed is en meerdere dimensies beslaat, is het niet voor iedereen duidelijk waar ondersteuning en zorg kan worden gekregen en wie waarvoor verantwoordelijk is.

Begin 2019 start een communicatietraject gericht op het bekender maken van de mogelijkheden van palliatieve zorg bij een bredere groep burgers, en zorgverleners meer bewust te maken. 

Sociale domein
Ook in het sociale domein en bij gemeenten is nog onvoldoende bekend wat de palliatieve benadering is en welke vormen van ondersteuning juist in de laatste levensfase en soms met spoed nodig zijn. De Jonge schrijft dat hij wil dat mensen geholpen worden op een manier die aansluit bij hun sociale omgeving. Daarvoor is nodig dat organisaties en professionals in zorg en welzijn beter samenwerken en dat de kracht van formele en informele verbanden in de lokale gemeenschap beter benut wordt.

De minister heeft Agora gevraagd om de komende jaren in te zetten op het versterken van deze samenwerking en het lokaal verankeren van de palliatieve benadering en zal dat ondersteunen.

Meer weten over palliatieve zorg

Auteur: Sandrina Sangers

Te downloaden documenten

IconClassfa-newspaper-o

Laatste levensfase bespreekbaar

Het is nooit te vroeg om na te denken over de laatste levensfase. Over wat voor jou, je naasten, je cliënten of patiënten van waarde is in het leven. Nodig ze uit om erover te praten. Een eerste stap daartoe kan zijn om wensen op papier te zetten. Een mooie vorm is een brief. Probeer het eens uit... 

Schrijf een briefLandschap van palliatieve zorg

Welke partijen zijn er werkzaam in de palliatieve zorg? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Bekijk de infographic.