In gesprek over de laatste levensfase op de 50PlusBeurs

Aantal weergaven: 1302

Ook dit jaar stond de coalitie Van Betekenis tot het Einde met een stand op de 50PlusBeurs om met de bezoekers stil te staan bij de laatste levensfase. Leeft dit onderwerp bij deze doelgroep? En praten zij erover? 

“Een foto met daarop ‘Ik wil met je praten'? die geef ik vanavond meteen aan mijn man. Hij is niet zo’n prater en we moeten echt eens bespreken wat hij wil, nu hij de diagnose alzheimer heeft.” Dat was een van de vele reacties van de bezoekers aan de stand van de coalitie Van Betekenis tot het Einde. 

Veel mensen weten van elkaar of ze begraven willen worden of gecremeerd, maar over de periode voor het sterven, praten mensen nog weinig. De coalitie Van Betekenis tot het Einde reikt mensen tips en handvatten aan samen met dierbaren stil te staan bij de laatste levensfase en het gesprek erover aan te gaan. 

Nooit te vroeg om over de laatste levensfase te praten
Net als voorgaande jaren konden bezoekers in de stand van de coalitie Van Betekenis tot het Einde zich laten fotograferen voor de magische fotospiegel. De foto werd afgedrukt op een ansichtkaart met de tekst 'ik wil met je praten'. Wie dat wil, kan het kaartje sturen naar naasten en dierbaren om ze uit te nodigen voor een gesprek over wat van waarde is in de laatste fase van het leven. 

Uiteenlopende reacties

Veel mensen waarmee we aan de praat raakten, gaven aan dat het heel goed is dat er aandacht is voor dit onderwerp. Maar zo verschillend als de bezoekers, waren ook de reacties als we hen de vraag stelden of zij zelf al eens gesproken hadden over de laatste fase van het leven met een naaste of dierbare.

 

  • De mooiste reactie was van een vrouw die vorig jaar ook geweest was en nu al haar wensen besproken heeft met haar zoon. De laatste levensfase is voor hen nu een gewoon onderwerp geworden 
  • Zeven zussen die samen op de beurs waren, dachten heel verschillend over de laatste levensfase. De ene was heel praktisch en wilde zoveel mogelijk hulpmiddelen gebruiken zodat ze zo mobiel mogelijk blijft, de andere wilde ‘geen polonaise’ aan haar lijf 
  • ‘Ik ga niets vastleggen want mijn wensen zijn volgend jaar toch weer anders’ hoorden we vaak. Dat bleek soms ook een ‘smoesje’ om niet aan het gesprek te beginnen 
  • Opvallend was dat er een aantal jonge mensen van in de 20 bij de stand kwamen, die bij hun grootouders wonen. Zij waren heel blij met de tips hoe zij het gesprek met opa of oma kunnen starten
  • Een enkeling gaf aan dat ze niemand had om mee te praten 
  • Sommigen wisten al precies welke wensen ze hadden voor de laatste fase van het leven en het einde en waren ervan overtuigd dat hun naasten hiervan op de hoogte waren. Aan de reacties van de naasten te zien, bleek dit niet altijd het geval 

Meer bewustwording gerealiseerd
We hebben mensen mee kunnen geven dat het voor henzelf maar zeker ook voor naasten, zorgverleners en ondersteuners belangrijk is te weten wat iemands wensen zijn in de laatste fase van het leven. Dan kunnen zij daar zo goed mogelijk rekening mee houden. Dit zette mensen aan het denken, want ook zijzelf zijn naaste van iemand die zij graag zo goed mogelijk willen bijstaan aan het einde van het leven.

Kortom mooie ontmoetingen en ervaringen en genoeg stof tot napraten na de 50PlusBeurs. Hopelijk zijn de eerste ansichtkaarten al op de post of per mail verstuurd naar naasten. 

Ikwilmetjepraten.nu bezocht
Tijdens en na de 50PlusBeurs kreeg de website ikwilmetjepraten.nu meer bezoekers, met name de de voorbeeldbrief van Agora. De brief kan mensen helpen hun wensen rond de laatste fase van het leven onder woorden te brengen en zich zo voor te bereiden op een gesprek met een naaste of zorgverlener. Daarnaast bekeken veel mensen de Levenseindeverhalenbank met verhalen van mensen die werken in het hospice of bij mensen die thuis sterven.

Informatie
Herken jij je in de ervaringen van de bezoekers van de 50PlusBeurs? Vind je het zelf lastig om je wensen te delen? Of wil je een naaste, patiënt of cliënt helpen het gesprek aan te gaan? Kijk dan eens op de website www.ikwilmetjepraten.nu voor tips. Begin er tijdig mee, want het is nooit te vroeg om over de laatste levensfase te praten!

Auteur: Anne Marie Kerkdijk

IconClassfa-newspaper-o

Laatste levensfase bespreekbaar

Het is nooit te vroeg om na te denken over de laatste levensfase. Over wat voor jou, je naasten, je cliënten of patiënten van waarde is in het leven. Nodig ze uit om erover te praten. Een eerste stap daartoe kan zijn om wensen op papier te zetten. Een mooie vorm is een brief. Probeer het eens uit... 

Schrijf een briefLandschap van palliatieve zorg

Welke partijen zijn er werkzaam in de palliatieve zorg? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Bekijk de infographic.