Aantal weergaven: 11675

Praten over levensvragen

Welke levensvragen houden jouw bezig? En spreek je erover? Agora ging op pad en vroeg het aan mensen op straat. Benieuwd of het aansluit bij jouw ervaringen? 

Levensvragen zijn vragen die ieder mens wel heeft, maar die niet zo aan de oppervlakte liggen. Vragen die mensen uit de weg gaan, omdat ze moeilijk te beantwoorden zijn en vaak niet als urgent ervaren worden. Zoals:

  • Heeft mijn leven zin? 
  • Heb ik het goed gedaan? 
  • Wat is voor mij van waarde en betekenis? 
  • Wie is voor mij belangrijk? 

We vroegen aan mensen op straat of zij weleens over deze levensvragen praten en met wie zij dit doen. 

In kleine kring
Het filmpje biedt mooie inzichten voor een ieder die betrokken is bij thema’s als levensvragen, spirituele zorg en geestelijke begeleiding. Ook in opleidingen kunnen deze inzichten aanleiding geven tot mooie gesprekken. Het blijkt dat als mensen al levensvragen hebben en erover praten, zij dit doen in heel kleine kring. Zou dat anders zijn als mensen weten dat ze ongeneeslijk ziek zijn, omdat hun perspectief op het leven en de vragen verandert? En hoe ga je daarmee om als zorgprofessional? 

Spirituele zorg
Agora maakte het filmpje als vervolg op het boekje ‘De wereld van de trage vragen’ (2016). Op verzoek van VWS inventariseerde Agora vragen, knelpunten en verbeterpunten van geestelijke begeleiding in de palliatieve zorg thuis. Hierin staan antwoorden op vragen als: Wat gebeurt er op het gebied van spirituele zorg? Hoe vinden patiënt en naasten in de palliatieve zorg hierin hun weg? Sinds 2019 is het dankzij de Subsidieregeling geestelijke verzorging thuis mogelijk om ook thuis begeleiding te krijgen bij uw levensvragen. 

Perspectief van patiënt en naaste
Agora stimuleert een palliatieve benadering in zorg en welzijn waarbij aandacht is voor alle dimensies: lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel. We werken vanuit het perspectief van de patiënt en naaste. In dit filmpje willen we laten zien welke ervaringen mensen hebben met levensvragen en spirituele zorg. Wat voor beeld hebben zij daarbij?

Vragen
Hebt u vragen over het filmpje of het boekje ‘De wereld van de trage vragen’? Neem dan contact op met Marijke Wulp, beleidsadviseur Agora

Auteur: Marijke Wulp

Meer links

IconClassfa-newspaper-o

Laatste levensfase bespreekbaar

Het is nooit te vroeg om na te denken over de laatste levensfase. Over wat voor jou, je naasten, je cliënten of patiënten van waarde is in het leven. Nodig ze uit om erover te praten. Een eerste stap daartoe kan zijn om wensen op papier te zetten. Een mooie vorm is een brief. Probeer het eens uit... 

Schrijf een briefLandschap van palliatieve zorg

Welke partijen zijn er werkzaam in de palliatieve zorg? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Bekijk de infographic.