Guido Schürmann nieuwe beleidsadviseur en projectleider Geestelijke Verzorging Thuis

Aantal weergaven: 948

Guido Schürmann gaat vanaf 1 februari 2020 fulltime bij Agora aan de slag als beleidsadviseur. Een van de taken die hij gaat uitvoeren is het projectleiderschap van het project Geestelijke Verzorging in de Thuissituatie. Naast het projectleiderschap pakt Guido ook andere werkzaamheden binnen Agora op.

Guido Schürmann is getrouwd met Melisande, samen hebben ze drie kinderen: Tobias (16), Charlotte en Rosalie (beide 9). Geboren in Dordrecht en sinds 1994 wonend in Wateringen. Guido werkte als pastoraal werker achtereenvolgens in de H. Adrianusparochie te Naaldwijk (2 jaar), als medewerker jongerenpastoraat bij het bisdom Rotterdam (17 jaar) en sinds 2013 als geestelijk verzorger en zorgmanager in het Haaglanden Medisch Centrum in Den Haag. Binnen die werkzaamheden was hij betrokken bij projecten als het vormselproject In Vuur en Vlam, deelname aan Wereldjongerendagen, Taizé in Rotterdam (2010), fusie van parochies en een wensboom voor kinderen bij de voedselbanken Haaglanden.

Vanuit het bestuur van de VGVZ was hij van meet af aan betrokken bij de ontwikkelingen rond Geestelijke Verzorging in de Thuissituatie. Vanuit Agora hoopt hij de mogelijkheden om te spreken over levensvragen te stimuleren en verder uit te bouwen.

Het ministerie van VWS financiert sinds 2019 een omvangrijk project over geestelijke verzorging thuis. In dit project werken veel verschillende organisaties samen. Essentie is dat sinds 2019 geestelijke verzorging thuis structureel wordt vergoed voor alle burgers van 50 jaar en ouder en voor mensen in de palliatieve fase en hun naasten. In de rol van projectleider geeft Guido Schürmann onder andere vorm aan de infrastructuur voor dit project.

Guido zal zich in een later artikel uitgebreid voorstellen.

Auteur: Agora.nl redactie

IconClassfa-newspaper-o

Laatste levensfase bespreekbaar

Het is nooit te vroeg om na te denken over de laatste levensfase. Over wat voor jou, je naasten, je cliënten of patiënten van waarde is in het leven. Nodig ze uit om erover te praten. Een eerste stap daartoe kan zijn om wensen op papier te zetten. Een mooie vorm is een brief. Probeer het eens uit... 

Schrijf een briefLandschap van palliatieve zorg

Welke partijen zijn er werkzaam in de palliatieve zorg? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Bekijk de infographic.