Gevoeligheid voor signalen spirituele behoeften bij vrijwilligers

Aantal weergaven: 11614

Nu ook online zelfstudie

Universiteit voor Humanistiek en Hospice de Luwte hebben een online zelfstudie opgezet voor de methodiek 'Dorst of doodsangst? Het onderkennen van (spirituele) signalen van cliënten in de terminale fase'. Deze is gratis toegankelijk.

Hoe kun je ervoor zorgen dat iemand niet alleen lichamelijk en psychosociaal maar ook spiritueel gezien goed sterft? Begrijpen betrokkenen elkaar als het over de spirituele dimensie gaat?

Verschil in gevoelig zijn voor signalen van spirituele nood
Uit praktijkervaringen blijkt dat sommige mensen meer dan anderen gevoelig zijn voor signalen van spirituele nood. Het blijkt dat sommigen signalen totaal missen en anderen signalen oppikken waarvan de interpretatie achteraf niet bleek te kloppen.

Methodiek gevoeligheid vrijwilligers voor signalen
Hospice De Luwte en de Universiteit van Humanistiek ontwikkelden samen een methodiek die:

  • de gevoeligheid van vrijwilligers voor signalen van spirituele behoeften blootlegt
  • handvatten biedt om de gevoeligheid te vergroten
  • helpt beslissen of de betreffende vrijwilliger zich met spirituele ondersteuning in huis moet bezighouden (screening)
  • helpt afwegen wanneer er extra professionele spirituele ondersteuning nodig is op spiritueel gebied, dan wel wat de vrijwilligers zelf kunnen adresseren

Dorst of doodsangst? Perspectieven van vrijwilligerswerk
Het resulteerde in 2016 in de publicatie 'Dorst of doodsangst? Het onderkennen van (spirituele) signalen van cliënten in de terminale fase'. De uitgave werd samengesteld door Anne Goossensen, Annemarie Hidding, Sylvie de Kubber en Marja van der Vorst, met medewerking van Carlo Leget. Marijke Wulp, beleidsadviseur bij Agora heeft als expert meegedacht in alle fases van het project.

Nu ook online zelfstudie
Om zoveel mogelijk mensen – vrijwilligers en coördinatoren maar ook beroepsmatige zorgverleners – handvatten te bieden, is er nu ook een online zelfstudie voor deze methodiek, voorzien van allerlei video's en digitale colleges. Deze is sinds 17 januari 2018 beschikbaar. De zelfstudie is gekoppeld aan de VPTZ academie waarin lessen te volgen zijn. De module bestaat uit twee delen: een is gericht op uitvoerenden en de andere op het implementeren van de methodiek in de dagelijkse praktijk. De e-learning is kosteloos te volgen en vrij toegankelijk voor iedere belangstellende via: zelfstudie.vptz.nl/publiek


Image

 

Auteur: Agora - Leven tot het einde

Meer links

IconClassfa-newspaper-o

Laatste levensfase bespreekbaar

Het is nooit te vroeg om na te denken over de laatste levensfase. Over wat voor jou, je naasten, je cliënten of patiënten van waarde is in het leven. Nodig ze uit om erover te praten. Een eerste stap daartoe kan zijn om wensen op papier te zetten. Een mooie vorm is een brief. Probeer het eens uit... 

Schrijf een briefLandschap van palliatieve zorg

Welke partijen zijn er werkzaam in de palliatieve zorg? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Bekijk de infographic.