Geestelijk verzorgers inschakelen bij jou in de buurt

Aantal weergaven: 15495

Wanneer kun je een geestelijk verzorger inschakelen? Met welke vragen kan je bij een geestelijk verzorger terecht? VGVZ ontwikkelde hiervoor twee indicatieformulieren, een voor patiënten en een voor verwijzers.

Indicatieformulieren

De informatie op de formulieren geeft inzicht in welke situaties een geestelijk verzorger van betekenis kan zijn voor burgers, patiënten en naasten. ​Centra voor Levensvragen of Netwerken Palliatieve zorg kunnen hun gegevens op de formulieren zetten (pagina 2) en deze verspreiden onder verwijzers en patiënten.

Begeleiding
Een geestelijk verzorger kan mensen bijstaan met een vertrouwelijk gesprek. Hij/zij biedt een open, niet-oordelende en oprechte betrokkenheid en is gericht op het begrijpen van iemands verhaal. Hij/zij kan bijdragen aan de kwaliteit van leven door ruimte te maken voor iemands ervaring en door ondersteuning te bieden bij moeilijke (morele) beslissingen en bij het zoeken naar perspectieven en mogelijkheden die hoop, kracht en troost bieden. Hij/zij is gericht op wat voor de patiënt/cliënt belangrijk is en kan indien gewenst bijdragen aan het herstellen van verbindingen. 

Vergoeding
Meer weten over de vergoeding van geestelijke verzorging in de thuissituatie (eerste lijn)? Kijk op VGVZ.nl/Informatie eerste lijn of op Agora.nl/geestelijke verzorging thuis.


Vind een geestelijk verzorger bij jou in de buurt

Wil je een geestelijk verzorger inschakelen? Dan kun je via het overzicht van de VGVZ 'Geestelijk verzorgers in eerstelijnszorg' een bekwame en bevoegde geestelijk verzorger in jouw regio zoeken. Wanneer je in het overzicht op een gekleurd ballonnetje klikt, verschijnen links in beeld naam, locatie en contactgegevens van de geestelijk verzorger of de organisatie waaraan geestelijk verzorgers zijn verbonden.

 

 

Auteur: Marije Vermaas

Te downloaden documenten

Meer links

IconClassfa-newspaper-o

Laatste levensfase bespreekbaar

Het is nooit te vroeg om na te denken over de laatste levensfase. Over wat voor jou, je naasten, je cliënten of patiënten van waarde is in het leven. Nodig ze uit om erover te praten. Een eerste stap daartoe kan zijn om wensen op papier te zetten. Een mooie vorm is een brief. Probeer het eens uit... 

Schrijf een briefLandschap van palliatieve zorg

Welke partijen zijn er werkzaam in de palliatieve zorg? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Bekijk de infographic.