Een goed gesprek met thuis wonende ouderen

Aantal weergaven: 1419

De stuurgroep 'geestelijke verzorging thuis' bracht afgelopen maand een bezoek aan drie Rotterdamse projecten die een rijke ervaring hebben in het ondersteunen van thuis wonende ouderen op het gebied van levensvragen en zingeving.

De projecten MOTTO, Het goede gesprek en Een goed gesprek zijn er voor ouderen in Rotterdam die thuis wonen en behoefte hebben aan een luisterend oor of betekenisvolle gesprekken over levensvragen en zingeving. Getrainde vrijwilligers gaan als gesprekspartners op bezoek bij deze Rotterdammers in de wijk. De vrijwilligers krijgen ondersteuning en coaching van een geestelijk verzorger.

Werkbezoek
Namens Agora nam ik deel aan het werkbezoek, het was een leerzame ochtend. Sociaal werkers, vrijwilligers, geestelijk verzorgers, wijkverpleegkundigen, de gemeente en een huisarts vertelden enthousiast over hun rol en ervaringen binnen deze projecten. De aanwezigen hadden een grote luisterbereidheid naar elkaar.

Meerwaarde vrijwilligers
Wat me verraste was de meerwaarde die vrijwilligers spelen in deze projecten, hoe belangrijk en helpend zij zijn voor de Rotterdamse ouderen in de wijk. Zoals Nienke Kuyvenhoven, Adjunct directeur Sociaal Werk Nederland *) ook in haar blog schrijft: “de vrijwilligers zijn juist belangrijk omdat ze niet ‘uit het veld’ komen, maar ‘gewoon’ mensen zijn. Die tijd nemen voor een verdiepend gesprek, en bij wie je wél het achterste van je tong durft te laten zien.” 

Zingeving
De projecten werpen hun vruchten af. De ouderen waarderen de bezoeken van de vrijwilligers en ervaren de gesprekken als zingevend. Wat extra leuk is om te noemen is dat de vrijwilligers zelf ook aangeven veel zingeving te halen uit de bezoeken aan de ouderen in de wijk. Lees bijvoorbeeld eens de ervaring van Frances Gallimore, vrijwilligster Motto Delfshaven

Inspiratie
Zingeving staat bij de Rotterdamse gemeente hoog in het vaandel in vergelijking tot andere gemeenten. De gemeente wil dit soort projecten dan ook over de hele stad gaan uitrollen. Daarin zijn ze uniek en vormen ze een inspirerend voorbeeld voor andere gemeenten.

Het zijn mooie voorbeelden die de visie van Agora ondersteunen om zoveel mogelijk bij het leven van mensen thuis aan te sluiten en zorg en ondersteuning lokaal te organiseren met zowel vrijwilligers als professionals. Daarbij vinden we het belangrijk om bij bestaande initiatieven aan te sluiten. Laat je ook inspireren door deze 3 projecten en geef lokaal vorm aan zingeving en levensvragen van thuiswonende ouderen.

*) Sociaal Werk Nederland is lid van de stuurgroep geestelijke verzorging thuis

Motto: Meelevende Ondersteuning Ten behoeve van Thuiswonende Ouderen
Motto biedt ondersteuning aan ouderen, die verlangen naar betekenisvolle gesprekken over zingeving en levensvragen. Het draait om de mens met zijn vragen, zijn vreugde en zijn verdriet. Motto zet deskundige en betrokken vrijwilligers in die met regelmaat op bezoek gaan bij één of twee ouderen in de wijk. De vrijwilliger biedt een luisterend oor, geeft aandacht en ondersteuning bij vragen die naar boven komen als het leven niet meer vanzelf spreekt. 

‘Het Goede Gesprek’ is een maatjesproject om bewoners van 55 jaar en ouder in Rotterdam Centrum te ondersteunen op het gebied van zingeving en levensvragen.

‘Een goed gesprek’: vrijwilligers bezoeken een of meer wijkbewoners thuis. Het zijn altijd mensen die hebben aangegeven dat ze behoefte hebben aan iemand met een luisterend oor. 


Bron: Sociaalwerknederland.nl, Samen010.nl

Auteur: Julia Hulshof

IconClassfa-newspaper-o

Laatste levensfase bespreekbaar

Het is nooit te vroeg om na te denken over de laatste levensfase. Over wat voor jou, je naasten, je cliënten of patiënten van waarde is in het leven. Nodig ze uit om erover te praten. Een eerste stap daartoe kan zijn om wensen op papier te zetten. Een mooie vorm is een brief. Probeer het eens uit... 

Schrijf een briefLandschap van palliatieve zorg

Welke partijen zijn er werkzaam in de palliatieve zorg? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Bekijk de infographic.