De coalitie ‘Van Betekenis tot het Einde’

Aantal weergaven: 5760

De laatste levensfase - nooit te vroeg om erover te praten

Ieder mens is tot het laatst toe van betekenis. Vanuit die visie vraagt coalitie ‘Van Betekenis tot het Einde’ ruimte en aandacht om na te denken over de invulling van de laatste fase van het leven. Hoe zie je het zelf en hoe kun je van betekenis zijn voor de ander? Als coalitie willen we het gesprek hierover stimuleren. 

Alle organisaties binnen dit samenwerkingsverband werken vanuit de overtuiging dat de laatste levensfase een zichtbaarder onderdeel van het dagelijks leven zou moeten zijn. Meer aandacht voor leven en sterven in waardigheid draagt bij aan een zorgzame samenleving.

Website Ikwilmetjepraten.nu
Nadenken en praten over de laatste levensfase is niet gemakkelijk, daarom geeft de coalitie ‘Van Betekenis tot het Einde’ op de website ikwilmetjepraten.nu verschillende tips en mogelijkheden om met elkaar in gesprek te gaan. Het biedt handvatten, informatie en activiteiten aan een breed publiek en aan professionals om de gedachten over de invulling van de laatste fase van het leven vorm te geven. Als je van elkaar weet welke wensen er zijn, is de kans groter dat ze ook daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Schrijf een brief aan je naaste
Agora wil eindigheid een plek geven in het leven van mensen en hen stimuleren hierover na te denken en erover in gesprek te gaan. Agora heeft het project 'Schrijf een brief aan je naaste' ingebracht in de samenwerking als middel om mensen te helpen hun wensen over de laatste fase van hun leven onder woorden te brengen en er met naasten over te spreken.

Samenwerkingspartners
De coalitie ‘Van Betekenis tot het einde’ is een samenwerking tussen: 

Nationaal Programma Palliatieve Zorg
De coalitie ‘Van Betekenis tot het einde’ draagt bij aan de doelstellingen van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ). Om de bewustwording van de laatste levensfase te vergroten, heeft de overheid de coalitie 'Van Betekenis tot het Einde' voor drie jaar subsidie toegekend. Hiermee kunnen de samenwerkingspartners projecten uitvoeren. We bieden deze aan via ikwilmetjepraten.nu.

Facebook en Twitter
Volg de coalitie op Facebook en Twitter.

Auteur: Agora - Leven tot het einde

Meer links

IconClassfa-newspaper-o

Laatste levensfase bespreekbaar

Het is nooit te vroeg om na te denken over de laatste levensfase. Over wat voor jou, je naasten, je cliënten of patiënten van waarde is in het leven. Nodig ze uit om erover te praten. Een eerste stap daartoe kan zijn om wensen op papier te zetten. Een mooie vorm is een brief. Probeer het eens uit... 

Schrijf een briefLandschap van palliatieve zorg

Welke partijen zijn er werkzaam in de palliatieve zorg? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Bekijk de infographic.