Workshop zorg en sociaal domein in laatste levensfase

Workshop zorg en sociaal domein in laatste levensfase

Agora verzorgde een workshop ‘Palliatieve ondersteuning in de lokale gemeenschap’ tijdens het Reliëf jaarcongres in maart.

Geplaatst in Nieuws | In nieuwsbrief Agora | Agora | Samenwerking | Zorg en Welzijn / door Sandrina Sangers / maandag 8 april 2019
Agora ondertekent Pact voor de ouderenzorg

Agora ondertekent Pact voor de ouderenzorg

Zo’n 40 partijen ondertekenden in maart 2018 het Pact voor de ouderenzorg. Ook Agora tekende het Pact en wil hiermee bijdragen aan het vergroten van de aandacht voor de laatste levensfase van ouderen. 

Geplaatst in Agora | Bewustwording | Samenwerking / door Sandrina Sangers / donderdag 8 maart 2018
De coalitie ‘Van Betekenis tot het Einde’

De coalitie ‘Van Betekenis tot het Einde’

Ieder mens is tot het laatst toe van betekenis. Vanuit die visie vraagt coalitie ‘Van Betekenis tot het Einde’ ruimte en aandacht om na te denken over de invulling van de laatste fase van het leven. Hoe zie je het zelf en hoe kun je...
Geplaatst in Samenwerking / door Agora - Leven tot het einde / maandag 3 april 2017
Samenwerken met gemeenten: deel uw ervaringen met Agora en Fibula

Samenwerken met gemeenten: deel uw ervaringen met Agora en Fibula

In de palliatieve zorg vormen gemeenten een belangrijke partij. Agora en Fibula starten een gezamenlijk project waarin de samenwerking met gemeenten centraal staat.

Geplaatst in Agora | Samenwerking | Zorg en Welzijn / door Sandrina Sangers / donderdag 8 december 2016
Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen

Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen

Aandacht voor levensvragen hoort bij een goede kwaliteit van welzijn en zorg voor ouderen.

Geplaatst in Categorieën Wegwijzer | Levensvragen | Samenwerking / door Agora - Leven tot het einde / zondag 15 november 2015
Stuurgroep Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ)

Stuurgroep Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ)

Een brede stuurgroep met partijen van binnen en buiten de palliatieve zorg monitort of er voldoende voortgang wordt gemaakt op de doelstellingen van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg. 

Geplaatst in Samenwerking / door Agora - Leven tot het einde / dinsdag 1 september 2015
Kerngroep palliatieve zorg

Kerngroep palliatieve zorg

De kerngroep palliatieve zorg richt zich op de palliatieve zorg in het algemeen en - voor de duur van het NPPZ - op de stuurgroep van het NPPZ in het bijzonder. 

Geplaatst in Samenwerking / door Agora - Leven tot het einde / zaterdag 16 mei 2015

Laatste levensfase bespreekbaar

Het is nooit te vroeg om na te denken over de laatste levensfase. Over wat voor jou, je naasten, je cliënten of patiënten van waarde is in het leven. Nodig ze uit om erover te praten. Een eerste stap daartoe kan zijn om wensen op papier te zetten. Een mooie vorm is een brief. Probeer het eens uit... 

Schrijf een briefLandschap van palliatieve zorg

Welke partijen zijn er werkzaam in de palliatieve zorg? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Bekijk de infographic.