Agora miniconferentie ‘Met de Mantel der Liefde’ groot succes

Aantal weergaven: 2540

Tijdens de miniconferentie kon je een speld horen vallen toen Joanna, Lars en Maria 'De Mantelzorgmonologen' opvoerden. Het raakte de aanwezigen. De voorstelling maakt je bewust van wat mantelzorgers in de laatste levensfase nodig hebben. Agora brengt de voorstelling in 2019 daarom verder onder de aandacht.

De Agora miniconferentie 'Met de Mantel der liefde' vond plaats op dinsdag 30 oktober 2018. Agora presenteerde de uitkomsten van het onderzoek in twee verpleeghuizen naar de waarde van de palliatieve benadering. En aansluitend vond de voorstelling 'De Mantelzorgmonologen' plaats om de wereld van de naasten, hun zorgen en verlangens in beeld te brengen. De bestaande voorstelling 'De Mantelzorgmonologen' was speciaal voor deze gelegenheid aangepast op het thema mantelzorg in de laatste levensfase. 

Mantelzorgers
Via Joanna, Lars en Maria kregen de aanwezigen een indringende inkijk in het leven van mantelzorgers. Met humor, vaart en veel rolwisselingen zetten zij levensecht neer waar mantelzorgers tegenaan lopen. Lars, de jonge voetballer die niet wordt opgesteld omdat hij niet altijd kan komen trainen door de zorg voor zijn ernstig gehandicapte broer. Joanna, de alleenstaande werkende moeder met een ongeneeslijk ziek kind die krampachtig blijft proberen alle ballen in de lucht te houden en dan de oudere vrouw Maria die zorgt voor haar dementerende echtgenoot. “Nee hoor, ik kan het wel aan, ik breng hem echt niet naar een verpleeghuis. Ik doe het met liefde hoor. En hulp, nee dat heb ik niet nodig.” 

Wat heb jij nu nodig?
Hoe mantelzorgers over hun grenzen gaan, gek worden van alle formulieren, regelingen, wettelijke kaders en onbegrip van de omgeving. Geen hulp willen accepteren totdat het echt niet meer gaat en een hulpverlener eindelijk de enige juiste vraag stelt: wat heb jij nu nodig, dan ga ik dat voor je regelen. Pas dan zie je de opluchting en de ruimte die dat geeft, omdat het aansluit bij waar de mantelzorger echt behoefte aan heeft!

Herkenbaar
In het nagesprek met de aanwezigen van de miniconferentie bleek hoe herkenbaar de situaties uit de 'De Mantelzorgmonologen' waren. En ook hoe zorgverleners zichzelf herkenden in al die goedbedoelde adviezen als ‘zorg goed voor jezelf hè’. Zo makkelijk gezegd, maar een overbelaste mantelzorger kan er vaak niets mee. Die heeft behoefte aan echte ondersteuning.

Het is een voorstelling die raakt!
Daarom zet Agora deze voorstelling in om meer bewustwording te creëren over wat mantelzorgers nodig hebben, en hoe jij daarop kunt inspelen als professional in de (palliatieve) zorg en het sociaal domein en daarin de juiste ondersteuning kan bieden. In 2019 stellen we 4 voorstellingen 'De Mantelzorgmonologen' kosteloos beschikbaar. Gegadigden zijn netwerken palliatieve zorg en organisaties in het sociaal domein en/of gemeenten die gezamenlijk de zorg en ondersteuning willen optimaliseren voor mensen thuis in de palliatieve fase, en hun mantelzorgers. 

De Mantelzorgmonologen
Kijk voor meer informatie over de 'De Mantelzorgmonologen' op Cedertrainingen.nl

Bron: Agora miniconferentie 'Met de Mantel der liefde' en Cedertrainingen.nl

 

Auteur: Sandrina Sangers

IconClassfa-newspaper-o

Laatste levensfase bespreekbaar

Het is nooit te vroeg om na te denken over de laatste levensfase. Over wat voor jou, je naasten, je cliënten of patiënten van waarde is in het leven. Nodig ze uit om erover te praten. Een eerste stap daartoe kan zijn om wensen op papier te zetten. Een mooie vorm is een brief. Probeer het eens uit... 

Schrijf een briefLandschap van palliatieve zorg

Welke partijen zijn er werkzaam in de palliatieve zorg? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Bekijk de infographic.