3 actuele inzichten van het EAPC Congres

Aantal weergaven: 1207

3 actuele inzichten van het EAPC Congres

Van 23-25 mei was Agora vertegenwoordigd op het internationale congres van de European Association of Palliative Care (EAPC). Tijdens deze 16e editie van het wereldcongres deelden ruim 3.000 vertegenwoordigers uit alle continenten hun inzichten en resultaten van wetenschappelijk onderzoek in de palliatieve zorg. Wij delen 3 zaken die ons opvielen. 

In het algemeen was er naast actuele medische ontwikkelingen veel aandacht voor de stimulering van vroegtijdige inzet van palliatieve zorg, ACP en zorg voor verschillende doelgroepen. Ook werden opvallend veel onderzoeken rond mantelzorg en vrijwilligers gepresenteerd. Er was tevens ruim aandacht voor rouw en verlies, naast psychosociale en spirituele zorg. Bovendien waren er speciale themadagen rond palliatieve zorg voor kinderen en vrijwillige inzet.

Meer dan 800 e-posters van onderzoek zijn nog na te lezen op de website van het EAPC.

  1. Palliatieve zorg binnen ‘communities’

Agora ging onder andere op zoek naar voorbeelden waarin een brug werd geslagen tussen de wereld van de palliatieve zorg en het publieke domein. Naar voorbeelden waarin lokale gemeenschappen (communities) betrokken zijn bij zorg in de laatste levensfase. Onderzoek in bijvoorbeeld België en Groot-Brittannië laat zien hoe urgent het ontwikkelen van “een zorgzame samenleving” is. Er zijn te weinig professionals in de (palliatieve) zorg beschikbaar om te voldoen aan de toenemende vraag. Het aantal oude ouderen en mensen met een intensieve zorgvraag neemt alleen maar toe. Dat vraagt om een andere benadering waarin ook de sociale omgeving een belangrijke rol gaat spelen.  

Het centraal stellen van de behoeften en wensen van de mensen met een ongeneeslijke aandoening én de kring om hen heen, kreeg meer aandacht dan voorgaande jaren. De World Association of Family Carers presenteerde zich en er werden tools gepresenteerd om de behoeften op te kunnen sporen.

  1. Spirituele zorg

De EAPC Reference Group Spiritual Care is mede met ondersteuning vanuit Agora ontwikkeld en maakt inmiddels deel uit van de permanente structuur van het EAPC. In een open sessie werden twee grote projecten vanuit de Refence group gedeeld: een systematic review over spiritual care, een whitepaper over scholing spirituele zorg en de belangrijkste ontwikkelingen vanuit diverse landen. Je vindt hier alle presentaties terug én nog veel meer publicaties. Je vindt de EAPC Reference Group Spiritual Care ook op Twitter en LinkedIn.

  1. Werkgroepen van het EAPC

De EAPC kent werkgroepen op het gebied van onder andere palliatieve zorg in de eerstelijn, spirituele zorg, palliatieve zorg als onderdeel van publieke gezondheidszorg, vrijwilligersinzet en palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Bekijk hier alle EAPC-groepen: als oriëntatie op een (nieuw) thema  zeer aan te bevelen!

Meer weten? Bezoek het Post-EAPC congres in Nederland op 25 juni.

Auteur: Agora - Leven tot het einde

IconClassfa-newspaper-o

Laatste levensfase bespreekbaar

Het is nooit te vroeg om na te denken over de laatste levensfase. Over wat voor jou, je naasten, je cliënten of patiënten van waarde is in het leven. Nodig ze uit om erover te praten. Een eerste stap daartoe kan zijn om wensen op papier te zetten. Een mooie vorm is een brief. Probeer het eens uit... 

Schrijf een briefLandschap van palliatieve zorg

Welke partijen zijn er werkzaam in de palliatieve zorg? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Bekijk de infographic.