Wat betekent ongeneeslijk ziek zijn voor een patiënt en zijn/haar naasten? En welke rol kunnen zorgverleners, vrijwilligers en andere betrokkenen daarbij spelen?
De verhalen laten zien hoe mensen omgaan met de eindigheid van het leven, hoe zij invulling geven aan hun leven tot het einde en hoe je als betrokkene van betekenis kunnen zijn.

Interview met Joep van de Geer - kennismakelaar spirituele zorg bij Agora

Aantal weergaven: 5820

Aggiornamento: ‘bij de dag brengen’

Sinds 1 september versterkt Joep van de Geer team Agora in de rol van kennismakelaar spirituele zorg. De stip op de horizon: "een duurzaam, kwalitatief en structureel transmuraal aanbod van geestelijke verzorging."

Als kennismakelaar gaat Joep vanuit Agora verbindingen leggen tussen de vele initiatieven en ontwikkelingen op het gebied van zingeving en spiritualiteit in zorg en welzijn in onderzoek, onderwijs en praktijk. Daarnaast zal Joep in samenwerking met het ministerie van VWS en de beroepsvereniging VGVZ invulling geven aan geestelijke verzorging in de eerste lijn. 

Wie is Joep van de Geer?
Een enthousiaste vijftiger, verbinder in hart en nieren. “Trotse vader van drie kinderen van 30, 28 en 26 die uit huis zijn. Ik ben opgegroeid in de Zaanstreek. We wonen nu alweer heel veel jaar met veel plezier in Friesland en verhuizen binnenkort naar Utrecht. Dan zit ik overal dichtbij. Op de fiets naar Agora, waar ik vier dagen in de week werk en dan nog een dag naar Academisch Hospice Demeter, om als geestelijk verzorger voeling te houden met de praktijk.”

Hoe het begon 

 

In de palliatieve zorg is Joep geen onbekende. Na een klassieke theologische opleiding met teveel boeken en te weinig mensen, werd hij vrachtwagenchauffeur en daarna predikant in Franeker. Rond 2000 startte Joep als geestelijk verzorger in de ouderenzorg en raakte bekend met de zich ontwikkelende palliatieve zorg. “In 2005 kreeg ik in het ziekenhuis de opdracht palliatieve zorg in het ziekenhuis te ontwikkelen. Dat was echt pionieren. Er was toen nog niets. Bij het verschijnen van het richtlijnboek palliatieve zorg ontmoette ik Marijke Wulp, ook toen al werkzaam bij Agora. Dat was het begin van onze samenwerking. We misten daarin de spirituele dimensie wat later leidde tot de eerste richtlijn spirituele zorg. Ik had behoefte aan een fundament en organiseerde zelf een masterclass spiritualiteit in de palliatieve zorg waarbij mijn oude studievriend Carlo Leget belangrijke rol speelde. Daarna hebben Marijke, Carlo en ik samen de Taskforce/Reference Group Spiritual Care in de European Association for Palliative Care (EAPC) opgericht, waardoor we verbonden zijn met een internationaal netwerk van zorgverleners, beleidsmakers en onderzoekers die op dit vlak actief zijn.”

Verbinden op alle niveaus
“Ik heb ervaring met het leggen van verbindingen op verschillende niveaus. Op het niveau in het contact met mensen, op organisatieniveau, maar ook organisatie-overstijgend. Na alle opgedane ervaring in de praktijk van spirituele zorg ben ik eind vorig jaar gepromoveerd op het onderwerp ‘Learning spiritual care in Dutch hospitals’, een onderzoek naar het effect van scholing van artsen en verpleegkundigen op het gebied van spirituele zorg. De uitkomst was dat scholing effect heeft op de aandacht voor levensvragen in de palliatieve fase. Bovendien bleek dat patiënten daadwerkelijk meer aandacht voor hun levensvragen en spirituele behoeften ervoeren en minder slaapproblemen hadden. Bij artsen was het effect minder groot dan bij verpleegkundigen. De indruk is dat de geestelijk verzorger minder goed op de hoogte is van het werk van artsen en daardoor in de opleiding minder goed kan aansluiten op hun praktijk. Voor een optimaal effect is het advies dan ook scholing altijd samen met de professionals uit de doelgroep die je wil bereiken te organiseren voor een optimaal effect."

Smaakte je promotie naar meer? 

 

 

“Ja, ik merkte dat ik met de uitkomsten wat wilde doen. Toen de vraag kwam of ik als kennismakelaar de verbinding wilde maken tussen de vele ontwikkelingen op het brede terrein van zingeving en spirituele zorg, waaronder die in Palliantie, en inhoud wilde geven aan levensbegeleiding en geestelijke verzorging aan mensen in de thuissituatie, hoefde ik niet lang na te denken. Een mooie kans waarin ik mijn kennis en ervaring goed kan inzetten. Dat ik dat bij Agora doe is niet toevallig. Agora stond aan de wieg van de ontwikkeling van spirituele zorg en heeft zich met de werkgroep ethiek en spirituele zorg steeds ingezet de ontwikkeling van het vak verder te brengen. Met Agora trek ik al zo lang samen op, dat voelt vertrouwd. Ik heb niet geaarzeld de overstap te maken!” 

Wat verwacht je van je nieuwe baan?

 

 

“Ik hoop bij te kunnen dragen aan meer research based opvatting van het vak. In de nieuwe richtlijn zie je al meer verbinding tussen onze adviezen en de evidence die daaronder ligt. Het is nodig de uitkomsten van onderzoeken die lopen te verbinden. Vandaar, kennismakelaar. Vanuit VWS ligt er nu de opdracht daar de komende vier jaar invulling aan te geven. De werkconferentie van Agora die op 11 juni jl. plaatsvond, heeft mooie praktijkvoorbeelden en tips opgeleverd over samenwerking aan zingeving. Een goede basis om op verder te bouwen, samen met collega’s binnen en buiten Agora. Shaping the future, of zoals het Tweede Vaticaans concilie van de RKK luidt: Aggiornamento, ‘bij de dag brengen’. Loslaten van dingen die vertrouwd zijn, nieuwe wegen willen inslaan. Daarvoor is een stip op de horizon nodig. Wat mij betreft: een duurzaam, kwalitatief en structureel transmuraal aanbod van geestelijke verzorging voor patiënten, naasten en burgers.”

Bescheiden jongens die GV-ers
“Dat is aan het veranderen. In de laatste ledenvergadering van onze beroepsvereniging (VGVZ) werd dat nog gememoreerd. Vroeger stuurde de VGVZ brieven naar organisaties om te laten weten dat zij over een onderwerp ook wel wat te zeggen hadden. Nu is het omgedraaid. Organisaties benaderen de VGVZ met de vraag om mee te denken. Geestelijk verzorgers zijn meer zichtbaar en dat is ook een voorwaarde om verder te komen.”

Nieuwe richtlijn bijna klaar
“De nieuwe richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase verschijnt een dezer weken. Het verschil met de eerste richtlijn is dat de structuur anders is, de onderbouwing beter en het draagvlak groter. Deze richtlijn is tot stand gebracht met verschillende beroepsgroepen zoals artsen, verpleegkundigen, psychologen en geestelijk verzorgers en geautoriseerd door de beroepsorganisaties. Een belangrijke stap in het proces op weg naar verdere professionalisering en standaardisering in de spirituele zorg. We hebben nu draagvlak binnen de palliatieve zorg, en je ziet dat er een beweging op gang is gekomen om het te verbreden naar de hele zorg.”

 

 


Contact
Vragen? Neem gerust contact met mij op via Joep van de Geer

 

 

Auteur: Liset Ratelband

Meer links

IconClassfa-newspaper-o

Laat uw reactie achter

Dit formulier verzameld uw naam, e-mailadres, IP adres en content zodat we de reacties kunnen onderverdelen op de website. Voor meer informatie kan je naar onze Privacy Policy en Terms Of Use waar u meer informatie kan vinden over waar, hoe en waarom we uw gegevens bewaren.
Reactie toevoegen