Wat betekent ongeneeslijk ziek zijn voor een patiënt en zijn/haar naasten? En welke rol kunnen zorgverleners, vrijwilligers en andere betrokkenen daarbij spelen?
De verhalen laten zien hoe mensen omgaan met de eindigheid van het leven, hoe zij invulling geven aan hun leven tot het einde en hoe je als betrokkene van betekenis kunnen zijn.

Interview Cees van der Boom over belang van psychosociale ondersteuning

Aantal weergaven: 4509

"In Robijn huijs bieden we een luisterend oor. Vanuit de verbinding lukt het de goede vragen te stellen en mensen zelf tot oplossingen te laten komen. Niet oordelen, maar oprechte interesse in de vraag achter de vraag."

Het Robijn huijs in Assen, een inloophuis, zomaar in een grijs kantoorgebouw tussen andere kantoorgebouwen. Niet een omgeving waar je gezellig heen gaat voor een kop koffie of een goed gesprek. Toch is dat wel wat gebeurt. Eenmaal binnen in het kantoor, valt meteen de rust, ruimte en kleurige inrichting op. Prettig om daar te zijn. Als Cees binnenkomt, groet hij mij hartelijk en lopen we naar de ene kamer waaruit het inloophuis bestaat. Ook die kamer is ruim en licht en vol verwijzingen naar waar het hierover gaat. Een paspop met mutsje, een tekening van een kind die vertelt hoe zijn leven eruitzag voordat hij wist dat zijn beste vriend zou overlijden en een verbeelding nadat hij het wist. Stille getuigen van de gesprekken die hier gevoerd worden.

Cees van der Boom richtte twee jaar geleden het inloophuis in Assen op. Toen hij verhuisde van Zwolle naar Smilde viel het hem op dat er geen inloophuis was. Er waren kennelijk eerdere pogingen gedaan, maar die waren niet gelukt. De gemeente stond welwillend tegenover het initiatief maar bood geen (financiële) ondersteuning; dat hield Van der Boom niet tegen. Als P&O-man met ruime ervaring op het gebied van ziekteverzuim en re-integratie, lifecoach voor mensen met kanker en arbeidsdeskundige wilde hij iets concreets doen voor mensen met kanker en hun naasten. Zelf verloor hij zijn moeder op 54-jarige leeftijd aan baarmoederhalskanker, in een tijd dat praten over “die vreselijke ziekte” nog taboe was. Ook in zijn werk als P&O-er kreeg hij steeds meer te maken met mensen met kanker en zag hij hoe ingrijpend dat was voor de mensen zelf en hun naasten. Hij organiseerde inspiratiecongressen voor mensen met kanker, bleek een bevlogen spreker en kreeg vaak terug dat hij goed kan luisteren. En daar heeft hij zijn vak van gemaakt. 

En ja, als je in Assen een inloophuis begint, dan wil je natuurlijk Sander de Hosson als ambassadeur. Van der Boom: “Ik heb veel moeite moeten doen om contact met hem te krijgen, maar het is gelukt. Sander promoot dat we niet alleen de ziekte moeten behandelen, maar de zieke. Dat het gaat om mensgerichte aandacht, de psychosociale zorg, -begeleiding en -ondersteuning."  

En dat is wat wij hier doen; het bieden van een luisterend oor. Soms betekent dat één keer een gesprek van een paar uur en soms komen mensen meerdere keren. Van der Boom vertelt dat het even vaak mensen zijn die ziek zijn als naasten en ook bijvoorbeeld kinderen met een ouder of echtparen die samen komen. Vaak gaat het om het wel of niet bespreekbaar kunnen maken van de ziekte en wat dat met beide doet. Vanuit de verbinding lukt het de goede vragen te stellen en mensen zelf tot oplossingen te laten komen. Niet oordelen, maar oprechte interesse in de vraag achter de vraag. “Ik geef mensen niet de oplossing, ik verken met hen de weg. Laat de regie bij de mensen zelf. Soms kun je hen erop wijzen dat ze niet afhankelijk zijn van het oordeel van de dokter, maar altijd zelf de keuze kunnen maken. Ook al wordt dat in de praktijk niet altijd gewaardeerd. Het komt nog steeds voor dat mensen hebben gegoogeld, een second opinion willen en door hun behandelend arts met dossier en al de deur uit worden gezet.”

Agora wil meer aandacht voor de psychosociale dimensie in palliatieve zorg, want aandacht hiervoor is niet vanzelfsprekend. Wat merkt Van der Boom hiervan? “Soms hoor ik schrijnende verhalen.” Als voorbeeld noemt Van der Boom een vrouw die van de zorgverzekeraar geen vergoeding meer kreeg voor speciale voeding. Zij kwam daardoor in de financiële problemen en klopte bij de gemeente aan voor bijstand. Daar was het antwoord: ‘kom volgend jaar maar terug’. Bij veel gemeentes denken ze in hokjes. Het ene hokje weet niet wat het andere doet. Daar hebben mensen last van.” 

Als het er om gaat psychosociale ondersteuning op landelijk niveau bij de gemeenten en in het sociaal domein onder de aandacht te brengen dan ziet Van der Boom als uitdaging het doorbreken van het verkokerd denken bij ambtenaren en het op allerlei manieren delen van ervaringsverhalen van mensen met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten. Dat heeft impact. Van der Boom merkt dat als hij lezingen geeft. "Daarmee kan ik mensen raken en hen aanzetten tot nadenken. Ik stel de vraag bewust: wat als u zelf de diagnose kanker krijgt?” 

Ondertussen timmert Van der Boom aan de weg om bij gemeenten, huisartsen, thuiszorg en fysiotherapeuten zijn verhaal te vertellen en informatie te verspreiden. Met het ziekenhuis in Assen bestaan warme banden. Met de gemeente Meppel heeft hij goed contact en al plannen om een tweede Robijn huijs op te richten.

De landelijke vereniging van inloophuizen (IPSO), KWF en een aantal inloophuizen, waaronder het Robijn huijs, werken aan een businesscase over de toegevoegde waarde van psychosociale zorg voor mensen met kanker. Wellicht dat de uitkomsten daarvan kunnen worden ingebracht in de nieuwe werkgroep psychosociaal van Agora.

Blogs Cees van der Boom op Agora.nl

Meer lezen over de ervaringen van Cees van der Boom in zijn dagelijkse praktijk kan vanaf oktober op de button verhalen.

Foto: © Robijn huijs | Ronnie Zeemering Fotografie

 

 

 

 

 

 

Auteur: Liset Ratelband

Meer links

IconClassfa-newspaper-o

Laat uw reactie achter

Dit formulier verzameld uw naam, e-mailadres, IP adres en content zodat we de reacties kunnen onderverdelen op de website. Voor meer informatie kan je naar onze Privacy Policy en Terms Of Use waar u meer informatie kan vinden over waar, hoe en waarom we uw gegevens bewaren.
Reactie toevoegen