Wat betekent ongeneeslijk ziek zijn voor een patiënt en zijn/haar naasten? En welke rol kunnen zorgverleners, vrijwilligers en andere betrokkenen daarbij spelen?
De verhalen laten zien hoe mensen omgaan met de eindigheid van het leven, hoe zij invulling geven aan hun leven tot het einde en hoe je als betrokkene van betekenis kunnen zijn.

Geestelijk verzorgers inschakelen bij jou in de buurt

Aantal weergaven: 17987

Wanneer kun je een geestelijk verzorger inschakelen? Met welke vragen kan je bij een geestelijk verzorger terecht? VGVZ ontwikkelde hiervoor twee indicatieformulieren, een voor patiënten en een voor verwijzers.

Indicatieformulieren

De informatie op de formulieren geeft inzicht in welke situaties een geestelijk verzorger van betekenis kan zijn voor burgers, patiënten en naasten. ​Centra voor Levensvragen of Netwerken Palliatieve zorg kunnen hun gegevens op de formulieren zetten (pagina 2) en deze verspreiden onder verwijzers en patiënten.

Begeleiding
Een geestelijk verzorger kan mensen bijstaan met een vertrouwelijk gesprek. Hij/zij biedt een open, niet-oordelende en oprechte betrokkenheid en is gericht op het begrijpen van iemands verhaal. Hij/zij kan bijdragen aan de kwaliteit van leven door ruimte te maken voor iemands ervaring en door ondersteuning te bieden bij moeilijke (morele) beslissingen en bij het zoeken naar perspectieven en mogelijkheden die hoop, kracht en troost bieden. Hij/zij is gericht op wat voor de patiënt/cliënt belangrijk is en kan indien gewenst bijdragen aan het herstellen van verbindingen. 

Vergoeding
Meer weten over de vergoeding van geestelijke verzorging in de thuissituatie (eerste lijn)? Kijk op VGVZ.nl/Informatie eerste lijn of op Agora.nl/geestelijke verzorging thuis.


Vind een geestelijk verzorger bij jou in de buurt

Wil je een geestelijk verzorger inschakelen? Dan kun je via de website www.geestelijkeverzorging.nl zoeken voor een geestelijk verzorger in jouw regio. 

Auteur: Marije Vermaas

Te downloaden documenten

Meer links

IconClassfa-newspaper-o

Laat uw reactie achter

Dit formulier verzameld uw naam, e-mailadres, IP adres en content zodat we de reacties kunnen onderverdelen op de website. Voor meer informatie kan je naar onze Privacy Policy en Terms Of Use waar u meer informatie kan vinden over waar, hoe en waarom we uw gegevens bewaren.
Reactie toevoegen