Agora - Leven tot het einde

Agora staat voor 'léven tot het einde' passend bij de eigen levenssfeer en richt zich op de verankering van de palliatieve benadering in de lokale gemeenschap.

Daarbij richten we ons op:

Aandacht voor zingeving in de lokale gemeenschap       

Verbinden van zorg en sociaal domein       

Bewustwording van de eindigheid van het leven

Meer weten over palliatieve zorg en de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg