Agora hecht waarde aan je privacy en gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens.
Hoe we omgaan met persoonsgegevens maken we inzichtelijk in deze privacyverklaring. We adviseren je deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Agora is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. We handelen in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dat betekent dat we:

  • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij welke persoonsgegevens verzamelen 
  • Je persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we ze verzamelen
  • Je eerst vragen om toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist
  • Jouw gegevens niet doorgeven aan derden, tenzij wij daar wettelijk toe verplicht zijn
  • Passende organisatorische en technische maatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen
  • Jouw recht respecteren om je persoonsgegevens ter inzage aan te bieden, te wijzigen of te verwijderen

We geven je graag inzicht in welke persoonsgegevens we verwerken, met welk doel, hoe lang we ze bewaren en bovenal hoe je je gegevens kunt inzien, aanpassen en verwijderen.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Je hebt daarnaast recht op het intrekken van je toestemming voor de gegevensverwerking en recht om bezwaar te maken op de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Verzoek indienen
Je kunt een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van je persoonsgegevens sturen naar info@agora.nl
Ook voor het intrekken van je toestemming voor de gegevensverwerking en voor het maken van bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met Agora opnemen via info@agora.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij je verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Agora wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke gegevens gebruiken we en voor welk doel?

Contact
Als je ons belt, mailt of een contactformulier invult op Agora.nl, zullen we je naam, e-mailadres of telefoonnummer nodig hebben om je verder van dienst te kunnen zijn. Je gegevens worden alleen voor dit doeleinde gebruikt.

Digitale nieuwsbrief

We willen je graag informeren over activiteiten van Agora, actualiteiten en ervaringsverhalen rond thema’s als palliatieve zorg en leven tot het einde. We bieden elke twee maanden een digitale nieuwsbrief aan waarop je je kunt abonneren. Je ontvangt de nieuwsbrief alleen als je je geabonneerd hebt op de nieuwsbrief. We vragen je je naam, e-mailadres en functie door te geven (je functie is overigens niet verplicht). We gebruiken je gegevens alleen voor het versturen van de nieuwsbrief. Agora maakt voor haar nieuwsbrief gebruik van het programma Mailchimp en heeft een verwerkersovereenkomst met Mailchimp afgesloten. 

Commentaar op Agora.nl

Op Agora.nl kun je commentaar geven op websiteberichten. Je naam, e-mailadres en commentaar gebruiken we alleen om, indien nodig, met je te kunnen corresponderen over de inhoud van je commentaar.

Profiel en blog op Agora.nl

In overleg met Agora kun je een blog publiceren op Agora.nl. We maken hierover afspraken met elkaar in een samenwerkingsovereenkomst. Je naam, e-mailadres, functie en foto gebruiken we om een auteursprofiel voor je aan te maken op Agora.nl en om met je te kunnen corresponderen over je blog.

Bijeenkomst Agora

Agora organiseert bijeenkomsten waarvoor je je kunt aanmelden. Je naam, e-mailadres en functie gebruiken we alleen om met je te corresponderen over je inschrijving, je een vooraankondiging of definitief programma te sturen en ten behoeve van eventuele accreditatie. Indien er deelnamekosten in rekening gebracht worden voor een bijeenkomst, maakt Agora voor de inschrijfprocedure gebruik van Eventix. Lees alvorens gebruik het privacybeleid van Eventix zodat je weet hoe zij omgaan met je persoonsgegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

We hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers van Agora.nl die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of een voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@agora.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Agora neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Agora) tussen zit. Je kunt ons vragen welke computerprogramma’s of -systemen wij gebruiken.

Bewaartermijn van persoonsgegevens 

Agora bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We houden ons hierbij aan wettelijke bewaartermijnen. 

Contact
Bij contactverzoeken bewaren we je gegevens niet langer dan noodzakelijk. 

Digitale nieuwsbrief

Zolang je geabonneerd bent op de digitale nieuwsbrief, bewaren we je gegevens. Op elk gewenst moment kun je jezelf uitschrijven voor de nieuwsbrief van Agora of je persoonsgegevens wijzigen. Dit kan via een link onderaan de nieuwsbrief. 

Commentaar op Agora.nl

Je gegevens en commentaar bij een websitebericht blijven op Agora.nl zichtbaar, zolang het websitebericht actief staat op Agora.nl. Je gegevens worden verwijderd zodra een websitebericht definitief verwijderd wordt.

Profiel en blog op Agora.nl
Zolang je met Agora samenwerkt en blogs publiceert op Agora.nl bewaren we je persoonsgegevens. 

Bijeenkomst Agora
Na afloop van een bijeenkomst van Agora verwijderen we je persoonsgegevens.

Internet

Klikgedrag 

Op Agora.nl worden algemene (anonieme) bezoekersgegevens vastgelegd. Dit doen wij om onze website te verbeteren. 

Cookies 

Agora.nl maakt gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren en analytische cookies om je websitebezoek te meten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die Agora.nl bij een bezoek aan de website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst. Voor het meten van het websitebezoek gebruiken we Google Analytics. 

Google Analytics
Agora.nl heeft geen cookiemelding om toestemming te vragen voor het plaatsen van analytische cookies, omdat we gegevens voor Google Analytics privacyvriendelijk verzamelen. Dat houdt in dat: we de laatste 3 cijfers van IP-adressen laten anonimiseren, 'gegevens delen' uitgezet hebben in Google Analytics, een verwerkersovereenkomst met Google hebben afgesloten en geen gebruik maken van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. In de verwerkersovereenkomst is vastgelegd dat Google alleen als verwerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers van Agora.nl. Lees meer over websitebezoek en cookies in onze disclaimer.

Privacybeleid van derden
Op Agora.nl vind je links naar andere websites. Wij adviseren je voor gebruik van desbetreffende websites het privacybeleid van deze partijen te lezen om je te informeren hoe zij omgaan met je persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Agora verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij beschermen je gegevens

Agora neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.

Contact

Heb je vragen over Agora.nl of de privacyverklaring van Agora? Wil je onjuiste informatie onder onze aandacht brengen? Neem dan contact met ons op via info@agora.nl 

Adres- en contactgegevens
Groeneweg 21a
3981 CK Bunnik
T +31 30 657 58 98
E info@agora.nl
I www.agora.nl

De meest actuele versie van deze privacyverklaring is steeds te vinden op Agora.nl 
Agora adviseert je de verklaring regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat je persoonsgegevens aan Agora verstrekt. 

© Agora mei 2018, alle rechten voorbehouden.