Spring naar content

Toezichthouder – Raad van Toezicht

Binnen de Raad van Toezicht van Agora is een vacature ontstaan voor een ervaren toezichthouder in de publieke sector met deskundigheid op het gebied van het sociaal domein en (palliatieve) zorg. 

Wij zoeken een betrokken en enthousiaste collega met het volgende profiel:

  • Ervaring in een toezichthoudende functie van een maatschappelijke organisatie en een relevant netwerk.
  • Maatschappelijke betrokkenheid en oog voor maatschappelijke ontwikkelingen, bij voorkeur op het snijvlak van het sociaal domein en de zorg. 
  • Affiniteit met de doelstellingen van Agora en oog voor de kwaliteit van leven van mensen in de laatste levensfase en hun naasten. 
  • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
  • Een kritische houding en het vermogen om grote verbanden te zien. 

De organisatie

De missie van Agora is léven tot het einde mogelijk maken. Wij willen dat mensen met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten hun leven kunnen inrichten op een manier die past bij hun wensen en waarden. Om dit te bereiken ondersteunen wij mensen en organisaties in zorg, zingeving en het sociaal domein bij goede samenwerking rondom mensen in de laatste levensfase. Dit doen we met kennis, instrumenten en inspirerende voorbeelden.

Agora is een onafhankelijke kennis- en ontwikkelorganisatie met als opdracht van het ministerie van VWS om het sociaal domein en de zorg te verbinden rondom mensen in de palliatieve fase en hun naasten. De unieke rol van Agora is het vergroten van de bewustwording van palliatieve (zorg)behoeften van mensen en het verbinden van verschillende gezichtspunten op de palliatieve zorg. Wij slaan een brug tussen sociaal domein en zorg, waarmee wij een duurzame verandering willen bewerkstelligen. Daarbij gaan wij uit van de palliatieve benadering: integrale aandacht in de zorg en het sociaal domein voor de vier dimensies: fysiek, sociaal, psychisch en zingeving. Wij stellen ons op als aanjager en voortrekker van de samenwerking die hiervoor nodig is, zowel landelijk als regionaal/lokaal. Agora bestaat uit vijftien medewerkers en een bestuurder. 

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit een voorzitter en twee leden.

Werkwijze
De Raad van Toezicht is een collegiaal functionerend orgaan. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en ziet toe op de realisatie van de strategische doelstellingen. Besluiten van de bestuurder worden getoetst aan de doelstellingen en beleidsuitgangspunten van de stichting. Omdat het toezicht vooral achteraf plaatsvindt, vormt een belangrijke taak van de Raad van Toezicht het bewaken van de kwaliteit van bestuur en management. Tevens geeft de Raad goedkeuring aan belangrijke onderwerpen, zoals aangegeven in de statuten. Daarnaast heeft de Raad een adviesfunctie. In dit kader geeft zij gevraagd en ongevraagd advies en adviseert de bestuurder bij omvangrijke en belangrijke strategische beslissingen. De Raad van Toezicht maakt deel uit van een netwerk van maatschappelijke contacten en waakt over de plaats en positie van de stichting in de samenleving. De blik is ‘naar buiten gericht’.

Vergaderingen
De Raad van Toezicht vergadert vier keer per jaar op maandagmiddag en er zijn minimaal twee keer per jaar themasessies met het bureau. 

Vergoeding
Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een passende vergoeding.

Belangstelling voor deze functie?

Herkent u zich in het profiel, reageer dan voor 19 juni via personeelszaken@agora.nl met een motivatiebrief en een CV. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 3 en/of 6 juli in de ochtend, op het kantoor van Agora in Bunnik. 

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Els Hekstra, Manager interne zaken, ehekstra@agora.nl of via 06 30100152.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 
Bekendheid geven aan deze vacature in je eigen netwerk stellen we wel op prijs!