Agora wil léven tot het einde mogelijk maken, waarbij mensen in hun laatste levensfase hun leven kunnen inrichten op een manier die past bij hun wensen en waarden  
 
Agora gelooft dat goede palliatieve ondersteuning bestaat uit vier dimensies: goede medische zorg, ondersteuning op sociaal gebied, psychologische steun en spirituele begeleiding. Agora richt zich op intermediairs (professionals en vrijwilligers). Wij willen hun kennis vergroten en hen inspireren met goede voorbeelden uit de praktijk. Wij brengen hen met elkaar in verbinding en stimuleren samenwerking tussen de verschillende domeinen. Dat doen we met een team van gedreven medewerkers vanuit ons kantoor in Bunnik.
 
Ter versterking van het team zoekt Agora zo spoedig mogelijk een: 
 

Junior onderzoeker – 32/36 uur 

Context 

Het beleid van de overheid is erop gericht dat mensen met een ernstige chronische ziekte of kanker steeds meer in de thuisomgeving worden verzorgd tot aan het levenseinde. Mensen in deze levensfase hebben uiteenlopende behoeften en wensen, een deel daarvan zal medisch van aard zijn en heeft ook een bredere betekenis in termen van welzijn, eigen sociale context, spiritualiteit etc. De medische sector en de welzijnssector zijn in Nederland traditioneel gezien afgescheiden sectoren. Het is daardoor niet heel vanzelfsprekend dat deze verschillende ’systemen’ het welbevinden van degene die zich in de palliatieve fase bevindt, centraal stelt. Binnen deze context wordt een nieuwe onderzoekslijn opgezet naar palliatieve zorg in het sociaal domein.

Jouw werkzaamheden 

 • Je verricht kwalitatief en kwantitatief onderzoek binnen de nieuw op te zetten onderzoekslijn  
 • Je onderzoekt hoe de verschillende sectoren in Nederland, zowel zorg alsook het sociaal domein al dan niet met elkaar samenwerken in de ondersteuning van mensen in de palliatieve fase
 • Je levert een bijdrage aan de wetenschappelijke output van het project in brede zin, in opbouw naar een proefschrift   
 • Daarnaast onderzoek je of de aanpak van compassionate communities, zoals die in Engeland door onder meer A.Kellehear is ontwikkeld, ook weerklank vindt (of kan vinden) in de Nederlandse maatschappij. Het doel is om kracht en functioneren van formele en informele verbanden die werkzaam zijn in lokale gemeenschappen te onderzoeken
 • Je organiseert en helpt mee in de voorbereiding en uitwerking van werkbijeenkomsten in het kader van dit project 
   

Profiel 

 • Afgeronde relevante academische opleiding, bijvoorbeeld een zorgwetenschappelijke opleiding, sociologie of beleid en management
 • Gezonde ambitie en doorzettingsvermogen om wetenschappelijke promotie te bereiken
 • Bereidheid en interesse om je te verdiepen in de diversiteit aan onderzoeksmethodes die de functie met zich meebrengt (kwantitatief en kwalitatief)
 • Aantoonbare affiniteit met het sociaal domein en beleid
 • Uitstekende communicatieve vaardigheid, zowel in het Engels als in het Nederlands
 • Organisatorische vaardigheden 
   

Wij bieden

 • De aanstelling vindt plaats voor 3 jaar bij Agora. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat dit promotietraject gezamenlijk met het Radboudumc, centrum voor Pijn en Palliatieve Geneeskunde, verder wordt uitgebouwd. Een uitgebreide functiebeschrijving is op te vragen bij Agora via info@agora.nl  
 • Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring en vindt plaats op basis van de CAO VVT. Overige arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO  
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure
 • Standplaats is Bunnik en deels ook Nijmegen 
   

Interesse 

Herken je jezelf in dit profiel? Stuur dan je CV en motivatiebrief zo spoedig mogelijk per e-mail aan Dr. J. (Jeroen) Hasselaar, senior onderzoeker Radboudumc. Heb je vragen? Neem dan gerust contact op: (024) 361 47 99, jeroen.hasselaar@radboudumc.nl 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.