Subsidieregeling inzet geestelijk verzorgers van kracht

Aantal weergaven: 978

De sneeuwbal kan gaan rollen… Op 15 januari 2019 is de aangekondigde subsidieregeling gepubliceerd in de Staatscourant. Deze regeling maakt het mogelijk om geestelijk verzorgers in de thuissituatie in te zetten. 

Het ministerie van VWS heeft een uitnodiging verstuurd aan de netwerken palliatieve zorg om deze subsidie aan te vragen met daarbij uitleg over de aanvraagprocedure.  Als bijlage is de factsheet met de belangrijkste informatie meeegestuurd.

Voor vragen of meer informatie mail naar Joep van de Geer, jvandegeer@agora.nl

Auteur: Joep van de Geer

Te downloaden documenten

Meer links

IconClassfa-newspaper-o

2 reactie(s) op artikel "Subsidieregeling inzet geestelijk verzorgers van kracht"

Avatar image
Hans Berkheij
24-1-2019 22:05

Goed dat dit nu geregeld is!


Avatar image
Peter Kortekaas
26-1-2019 11:14

Hulde. Erkennjng voor de professionaliteit van de Geestelijke Verzorging én erkenning voor de hulpvragen en zingevingsvragen van mensen in de thuissituatie.

Laat uw reactie achter

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
Reactie toevoegen