Palliatieve benadering in de praktijk

Aantal weergaven: 1872

Lukt het in de praktijk gestalte te geven aan de vier dimensies van palliatieve zorg? Agora liet onderzoeksbureau IQ Healthcare van het Radboudumc een pilot onderzoek doen in twee verpleeghuizen.  

IQ Healthcare onderzocht de waarde van de brede benadering van palliatieve zorg en wat de randvoorwaarden zijn om dit te realiseren. Na een uitgebreid literatuuronderzoek haalde IQ Healtcare gegevens op via focusgroepen met bestuurders en zorgverleners en interviews met bewoners van beide verpleeghuizen.

Bevindingen
Het onderzoek leverde een mooi overzicht op van de belangrijkste waarden en randvoorwaarden voor het realiseren van de brede palliatieve zorg. De meest opvallende bevindingen zijn: 

De literatuur (62 relevante artikelen) definieert en beschrijft palliatieve zorg niet heel duidelijk en scherp
Eenduidig inzicht wát palliatieve zorg precies is en wat er dus gewaardeerd wordt ontbreekt, waardoor evaluatiestudies moeilijk met elkaar te vergelijken zijn. De artikelen leverden wel een beeld van wat de uitkomsten van palliatieve zorg zouden moeten zijn: 

  • Het bevordert de waardigheid van patiënten en hun kwaliteit van leven en is patiëntgericht
  • Het kenmerkt zich door goede samenwerking tussen verschillende zorgverleners, inclusief mantelzorgers. 

De literatuur noemde ook obstakels om palliatieve zorg te bieden, namelijk een gebrek aan goede communicatie en daardoor samenwerking, en een tekort aan zorgverleners met de juiste vaardigheden.

De focusgroepen maakten duidelijk dat op beide onderzoeklocaties er soms een taboe rust op het benoemen van de palliatieve fase en het als zodanig noemen van palliatieve zorg
Zorgverleners en bestuurders waarderen de brede benadering van palliatieve zorg, maar zijn kritisch over de mate waarin het in de praktijk ook lukt. Gebrek aan middelen en menskracht, maar ook de cultuur binnen beide instellingen om het gesprek over de dood te vermijden, zijn ook in de praktijk obstakels, zowel bij zorgverleners als cliënten en hun familie.

Patiënten (her) kennen de vier dimensies van palliatieve zorg niet als zodanig
Ze zijn vooral gefocust op “het zo normaal mogelijk verder leven” en de vraag hoe zorg en ondersteuning hen daarbij kan helpen. Zij vinden belangrijk dat de zorg op maat geleverd wordt (passend bij hun wensen en behoeften) en hoe zij bejegend worden. Zij ervaren met name knelpunten in de organisatie en persoonsgerichtheid van de zorg.

Conclusies 
Afnemende vermogens van mensen op diverse terreinen leidt bij hen tot een zorg- en/of ondersteuningsvraag. Hun wens om - ondanks afnemende vermogens - een zo goed en normaal mogelijk leven te leiden, bepaalt welke zorg en ondersteuning geleverd wordt op één of meerdere dimensies van palliatieve zorg. Voor bewoners/patiënten is daarbij van belang hoe deze zorg wordt geleverd.

De vraag rees of praten over de dood over de grens van het privédomein is? Leidt persoonsgerichte zorg tot vervaging van de grens tussen privé en publiek? Hoever mag of moet een zorgverlener gaan om deze cliënt als persoon te leren kennen?

Deel jouw ervaringen 
Hoe doe jij dat als zorgverlener eigenlijk? Is doodgewoon doodgaan bespreekbaar in het verpleeghuis? 
We zijn benieuwd naar jouw opvattingen. Hoe biedt je zorg en ondersteuning passend bij de leefsfeer van mensen? Hoeveel moet je dan weten van je cliënt/patiënt en hun naasten? Deel graag je ervaringen onder dit bericht, of neem contact met mij op via ssangers@agora.nl

Meer weten over palliatieve zorg

 

Auteur: Sandrina Sangers

IconClassfa-newspaper-o

Login of registreer om commentaar toe te voegen.

Nieuwsbrief Agora