Nog niet geabonneerd? Schrijf je in en blijf op de hoogte van nieuws en ervaringsverhalen van Agora rondom eindigheid en de palliatieve benadering in zorg en welzijn.

Abonneren nieuwsbrief Agora

Artikelen uit de nieuwsbrief van Agora

Goede palliatieve zorg staat dichtbij de leefwereld van mensen

Aantal weergaven: 1718

Cliëntenraden hebben een belangrijke stem in het vormgeven van waarde-volle palliatieve zorg en ondersteuning die dicht bij de leefwereld van mensen staat, zegt Clémence Ross in tijdschrift Zorg & Zeggenschap van LOC Zeggenschap. 

Agora zoekt naar verbindingen in de maatschappij om eindigheid een plek te geven in het leven en het belang van een tijdig gesprek over het levenseinde breed onder de aandacht te brengen. Tijdens de totstandkoming van het ‘Pact voor de Ouderenzorg’ kwamen Agora en LOC met elkaar in contact. De visie van LOC dat elk mens een waarde-vol leven moet kunnen leiden, ook als iemand zorg nodig heeft, sluit goed aan bij de droom van Agora.  De ontmoeting leidde tot een mooie samenwerking.

Clémence: “Palliatieve zorg gaat eigenlijk over het leven van mensen. Agora vindt het belangrijk dat de leefwereld van mensen die het levenseinde onder ogen moeten zien en hun naasten het vertrekpunt is van palliatieve zorg. Wat vinden mensen dan belangrijk? Daar moet de zorg en ondersteuning zich op richten."

Wat kunnen cliëntenraden bijdragen
LOC neemt inmiddels deel aan de Kerngroep palliatieve zorg. Daarmee krijgen cliënten en cliëntenraden een betere vertegenwoordiging in het palliatieve veld. Zij kunnen zo vormgeven aan waarde-volle palliatieve zorg en ondersteuning, die dicht bij de leefwereld van mensen staat.

LOC vroeg Clémence Ross hoe het netwerk van LOC kan bijdragen van goede palliatieve zorg.

Lees het interview met Clémence Ross in tijdschrift Zorg & Zeggenschap van LOC Zeggenschap. 

Auteur: Liset Ratelband

Meer links

IconClassfa-newspaper-o

1 reactie(s) op artikel "Goede palliatieve zorg staat dichtbij de leefwereld van mensen"

Avatar image
addy camper
1-2-2019 11:25

beste mensen, via de nieuwsbrief van de VenVN klik ik op de links en komt er zoveel langs!

De 10 tips van Marijke; de link naar LOC en Clientenraden kan ik, in die rol, heel goed gebruiken,

We blijven elkaar vinden en supporten.

Groet,

Addy

.

Login of registreer om commentaar toe te voegen.