Nog niet geabonneerd? Schrijf je in en blijf op de hoogte van nieuws en ervaringsverhalen van Agora rondom eindigheid en de palliatieve benadering in zorg en welzijn.

Abonneren nieuwsbrief Agora

Artikelen uit de nieuwsbrief van Agora

Aandacht voor de laatste levensfase en palliatieve zorg in Seniorenwijzer

Aantal weergaven: 2107

In het kader van de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg informeert Seniorenwijzer haar lezers samen met Agora over palliatieve zorg en het gesprek over de laatste levensfase en de dood. 

De jaarlijkse Internationale Dag van de Palliatieve Zorg is een mooie gelegenheid om met mensen in contact te komen en ze te informeren over palliatieve zorg. Want hoe meer mensen de weg naar palliatieve zorg weten te vinden, hoe meer mensen we in de toekomst tijdig kunnen ondersteunen in de laatste levensfase. 

Agora wil graag een bijdrage leveren aan een grotere bewustwording rond eindigheid en palliatieve zorg. We werken hierin samen met de leden van de coalitie Van Betekenis tot het Einde en met andere organisaties en professionals in zorg en welzijn. Samen bereiken we meer mensen. Zo informeren we jaarlijks via het magazine en de website Seniorenwijzer een grote groep 50-plussers.

Nadenken over het leven en de dood
Doel is de lezers te laten ontdekken hoe ze zich verhouden tot het leven en de dood, en wat zij belangrijk vinden in de laatste levensfase. Daarnaast willen we ze bekendmaken met palliatieve zorg en ze de weg ernaartoe wijzen. Lees het artikel Praten over de laatste levensfase en doodgaan en deel het met mensen in je werk- of privésituatie die er baat bij kunnen hebben.

Palliatieve zorg bekendmaken
Wil jij ook een bijdrage leveren aan het bekendmaken van palliatieve zorg tijdens de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg? Lees wat je kunt doen.

Auteur: Anne Marie Kerkdijk

Te downloaden documenten

Meer links

IconClassfa-newspaper-o

Login of registreer om commentaar toe te voegen.