’Meneer Parkinson’ - Consulten: Om de tanden in te zetten - Blog Gera Keijenborg

Aantal weergaven: 2279

Niet iedere behandelaar weet om te gaan met de beperkingen die ‘Meneer Parkinson’ met zich meebrengt. Veel behandelaars hebben hun praktijken niet écht rolstoelvriendelijk ingericht.

Not everyone will understand your journey. That’s fine. It’s not their journey to make sense of yours (lessonslearnedinlife.com).

Sinds oom Tom aandacht van ‘Meneer Parkinson’ kreeg, gingen heel veel dingen extra moeilijk. En we vonden door schade en schande uit wat er allemaal mogelijk is aan huis.

Verslikken
Drinken werd steeds lastiger voor oom Tom, ook nadat het ‘gebrek aan dorstprobleem’ was opgelost. Oom Tom verslikte zich steeds vaker en dat had enorme hoestbuien en benauwdheid tot gevolg. Via zijn fysio zochten we contact met een bij ParkinsonNet aangesloten logopediste. Die kwam een korte periode een keer per week aan huis en leerde oom Tom hoe hij ‘Meneer Parkinson’ te slim af kon zijn en dat verslikken kon voorkomen. Het hielp. De laatste tijd drinkt oom Tom veel koffie, veel meer dan hij ooit in zijn leven heeft gedaan. Hij heeft ontdekt dat koffie met melk en suiker net iets dikker van substantie is en daar hoest ‘Meneer Parkinson’ wat minder door. 

Tandartscontrole
Oom Tom ging trouw elk half jaar naar de tandarts, maar dat werd iedere controle ingewikkelder. De stoelen in de wachtkamer hadden geen armleuningen en zelfstandig opstaan en gaan zitten werd een onoverkomelijk probleem. De wachttijd was bovendien te lang, oom Tom had de pap al op voor hij aan beurt was, ook al waren we precies op de afgesproken tijd aanwezig. De drempels waren te hoog en oom Tom had geen idee hoe hij samen met ‘Meneer Parkinson’ fatsoenlijk in de behandelstoel plaats kon nemen.

Toen bleek dat de tandarts aanwezigheid van mantelzorgers in de behandelkamer niet wenselijk vond, zochten we daarover op een andere manier contact. Dat muisje kreeg een heel bijzonder staartje… Oom Tom en zijn vrouw ontvingen namelijk een brief van welgeteld 3 kantjes. Daarin legde de tandarts nogal hoogdravend uit dat hij vond dat oom Tom zijn tanden slecht poetste en dat hij daarmee, willens en wetens, zijn gezondheid in gevaar bracht. Nu werden destijds zijn tanden al een paar maanden twee keer per dag door de thuiszorg gepoetst. ‘Meneer Parkinson’ had oom Tom namelijk allang de kracht ontnomen om dat zelf te doen. En het zou best eens zo kunnen zijn dat oom Tom nog wel iets had gegeten voor hij naar zijn laatste afspraak ging. Niet fris, maar ja...

De tandarts legde in een brief van 3 kantjes nogal hoogdravend uit dat hij vond dat oom Tom zijn tanden slecht poetste...

Oom Tom en zijn vrouw waren behoorlijk geschrokken, maar ook beledigd door die brief. Ik schreef die tandarts een brief van welgeteld 3 kantjes en exact evenveel hoogdravende woorden terug. En daarna ging ik op zoek naar een oplossing. Sinds die tijd komt er, tot ieders tevredenheid, twee keer per jaar een tandarts aan huis. En wonder boven wonder heeft oom Tom zelden gaatjes. Maar zelfs een gaatje kan gevuld terwijl oom Tom thuis in zijn eigen relax-stoel zit.

Slechtziend
Oom Tom is naast alle andere beperkingen al jarenlang zeer slechtziend. De plaatselijke opticien heeft een poos geleden zijn bedrijfsvoering aangepast. Hij komt alleen nog maar bij mensen thuis om een nieuwe bril aan te meten. Maar sinds ‘Meneer Parkinson’ oom Tom zo vaak laat vallen en wij merkten dat oom Tom letterlijk steeds vaker bij van alles misgreep, leek het tijd een blinden- en slechtziendeninstituut in te schakelen. “Ook dat nog”, of iets dergelijks, moet oom Tom gedacht hebben. Hij wilde er NIETS van weten. Toch konden we wel een afspraak voor een huisbezoek voor hem maken. Want als zij iets voor hem konden betekenen zodat hij beter TV kon kijken, dan mochten ze ook wel meedenken over hoe we het in huis veiliger voor hem konden maken.

Er volgden 3 huisbezoeken, de laatste keer zelfs door 2 ergotherapeuten. Er ging een wereld voor oom Tom en ons open. Er kwam een kleinere TV: een extra beeldscherm dat op een verplaatsbaar tafeltje direct naast oom Tom’s relaxstoel kwam te staan. Er kwam een nieuw verlichtingsplan: Up-Lighters op strategische plekken in de woon- en de slaapkamer. Andere, sterkere lampen in de hal, de badkamer en het toilet. Alle beugels en handgrepen in huis werden met simpel gekleurd isolatietape gemarkeerd. Er kwam advies over de kleuren van het tafellaken, het serviesgoed en het bestek.

Nog steeds grijpt oom Tom wel eens mis, maar hij kan de beugels en zijn bord en zijn bestek echt beter vinden. Hij is zelf de laatste die toe zal geven dat het om kleine, maar hele prettige verbeteringen gaat. Maar dat hij nu weer beter TV kan kijken, dát is voor hem de grootste winst en daarom is hij toch tevreden..


>> Volgende week donderdag: Het leven en de dood: palliatieve zorg

Eigenlijk is wat ik u nu wil vragen gewoon het volgende: beste dokter, kunnen wij, in deze laatste fase, ook op u rekenen en hoe kan dat er vanaf nu dan uitzien?..


© Gera Keijenborg 

Gera: "Ik mantelzorg vanuit Sponsorschap (NLP): Jij bent bijzonder, uniek, je hoort hier, je bent de moeite waard en je verdient het. Erkenning voor de klacht en de pijn, maar zeker ook voor de kracht van de hulpbehoevende ander, zijn voor mij essentieel. Parkinson, dat heb je niet alleen. Zorg ontvangen en zorg geven: dat werkt een beetje zoals in een samengesteld gezin. Je moet wennen aan elkaars gewoonten en regels. Daarom is patiënten- en familieparticipatie zo belangrijk. 40 Jaar werkervaring in Zorgland helpen me daarbij een beetje de weg te vinden"

Disclaimer: Gera Keijenborg is een pseudoniem. De hoofdpersoon in de verhalen heeft toestemming gegeven ze te schrijven, mits hij anoniem mag blijven. In verband met privacy en herleidbaarheid zijn een aantal essentiële karakteristieken van hem en andere betrokkenen en zorgverleners gewijzigd of verwijderd, dan wel fictionele elementen toegevoegd. De betrokken hulpverleners zijn ervan op de hoogte dat deze blogs verschijnen. Soms lazen zij vooraf mee. 

Auteur: Gera Keijenborg

Meer links

IconClassfa-newspaper-o

Login of registreer om commentaar toe te voegen.

Nieuwsbrief Agora