Spring naar content

Maatschappelijke dialoog Laatste Levensfase

22 januari 2021

Waardig ouder worden, de reikwijdte en toepassing van de huidige euthanasiewetgeving en voltooid leven. In het Regeerakkoord 2017-2021 spraken partijen af een brede maatschappelijke discussie te faciliteren over deze drie belangrijke onderwerpen in de laatste levensfase. In dertig (fysieke en virtuele) huiskamers in Nederland gingen in 2020 ruim driehonderd mensen van verschillende achtergronden en leeftijden met elkaar in gesprek over de laatste levensfase.

Lees verder in de Kennisbank