Maak kennis met Piet en Ria

Aantal weergaven: 2260

Piet en Ria, zomaar twee mensen die je in je werk in de (palliatieve) zorg tegen zou kunnen komen of als burger aan je loket voor hulp en ondersteuning.

Piet heeft al jaren Parkinson en vertelt over zijn leven met deze ziekte. Hoe hij steeds meer achteruitgaat en wat hij nodig heeft. Ria is mantelzorger van Wim. Door de ziekte van Wim draait haar hele leven om hem. Hoe houdt zij het vol, wie helpt haar? 

Persona's
Piet en Ria zijn fictieve mensen met een levensbedreigende aandoening, of betrokkene bij iemand met een aandoening. Ze vertegenwoordigen een groep mensen en zijn een zogenaamde Persona. Agora maakt deze persona's in samenwerking met Movisie. Agora en Movisie stellen de persona's samen op basis van groepsgesprekken met mensen die de gevolgen van een aandoening zelf het beste kunnen verwoorden. 

 

Persona maakt leefsituatie concreet
Agora zet de persona's in als ondersteuning van het verhaal over palliatieve zorg richting professionals en organisaties in het sociaal domein/gemeenten, waar Agora de komende jaren resultaat wil behalen in het verbinden van palliatieve zorg en welzijn. De persona's maken de leefsituatie van cliënten concreet. Zo stond Ria model voor mantelzorger Maria in de theatervoorstelling 'De Mantelzorgmonologen' die tijdens de Agora miniconferentie vertoond werd. De kijkers ervoeren aan den lijve wat mantelzorger Maria meemaakt in haar leven en wat zij nodig heeft. Dat werkte heel verhelderend en gaf mensen handvatten om in hun werk meer rekening te houden met wat van waarde is voor Maria en haar man.

In gesprek gaan
Persona’s helpen om de bewustwording op gang te brengen over hoe een aandoening in het leven ingrijpt van een cliënt, patiënt en hun dierbaren. Ze kunnen je ondersteunen het gesprek aan te gaan met de patiënt, en met hun sociale netwerk. Inmiddels heeft Agora vier persona's ontwikkeld: Piet (Parkinson) en Ria (mantelzorger van Wim met dementie), Anneke (COPD) en Bram (nierfalen). Je kunt de persona's onderaan dit artikel downloaden.

Auteur: Sandrina Sangers

Te downloaden documenten

Meer links

IconClassfa-newspaper-o

Login of registreer om commentaar toe te voegen.

Nieuwsbrief Agora