Maak kennis met Piet en Ria

Aantal weergaven: 1331

Piet en Ria, zomaar twee mensen die je in je werk in de palliatieve zorg tegen zou kunnen komen of als burger aan je loket voor hulp en ondersteuning.

Piet heeft al jaren Parkinson en vertelt over zijn leven met deze ziekte. Hoe hij steeds meer achteruitgaat en wat hij nodig heeft. Ria is mantelzorger van Wim. Door de ziekte van Wim draait haar hele leven om hem. Hoe houdt zij het vol, wie helpt haar? 

Persona's
Piet en Ria zijn fictieve mensen met een levensbedreigende aandoening, of betrokkene bij iemand met een aandoening. Ze vertegenwoordigen een groep mensen en zijn een zogenaamde Persona. Agora maakt deze persona's in samenwerking met Movisie. Agora en Movisie stellen de persona's samen op basis van groepsgesprekken met mensen die de gevolgen van een aandoening zelf het beste kunnen verwoorden. Sinds kort is is een 3e persona klaar, Anneke, zij heeft COPD.

 

Persona maakt leefsituatie concreet
Agora zet de persona's in als ondersteuning van het verhaal over palliatieve zorg richting professionals en organisaties in het sociaal domein/gemeenten, waar Agora de komende jaren resultaat wil behalen in het verbinden van palliatieve zorg en welzijn. De persona's maken de leefsituatie van cliënten concreet. Zo stond Ria model voor mantelzorger Maria in de theatervoorstelling 'De Mantelzorgmonologen' die tijdens de Agora miniconferentie vertoond werd. De kijkers ervoeren aan den lijve wat mantelzorger Maria meemaakt in haar leven en wat zij nodig heeft. Dat werkte heel verhelderend en gaf mensen handvatten om in hun werk meer rekening te houden met wat van waarde is voor Maria en haar man.

In gesprek gaan
Persona’s helpen om de bewustwording op gang te brengen over hoe een aandoening in het leven ingrijpt van een cliënt, patiënt en hun dierbaren. Ze kunnen je ondersteunen het gesprek aan te gaan met de patiënt, en met hun sociale netwerk.

Oproep 4e persona: hartfalen
Voor een 4e persona zijn we op zoek naar circa 6 mensen met hartfalen die over hun leven met deze aandoening willen vertellen. De gesprekken vinden in 2 groepsbijeenkomsten plaats, bij voorkeur in februari. Heb je interesse om deel te nemen? Of ken je iemand die hieraan zou willen meewerken? Neem dan contact met mij op voor meer informatie, Sandrina Sangers, ssangers@agora.nl

Auteur: Sandrina Sangers

Te downloaden documenten

Meer links

IconClassfa-newspaper-o

Laat uw reactie achter

Dit formulier verzameld uw naam, e-mailadres, IP adres en content zodat we de reacties kunnen onderverdelen op de website. Voor meer informatie kan je naar onze Privacy Policy en Terms Of Use waar u meer informatie kan vinden over waar, hoe en waarom we uw gegevens bewaren.
Reactie toevoegen

Nieuwsbrief Agora