Maak kennis met Anneke

Aantal weergaven: 1774

Anneke: zomaar een dame die je in je werk in de (palliatieve) zorg tegen zou kunnen komen of als burger aan je loket voor hulp en ondersteuning. Anneke is ook Agora’s derde ‘persona’.

Anneke, een vrouw van 63, sinds twee jaar alleenwonend en noodgedwongen gestopt met werken. Anneke heeft COPD in een vergevorderd stadium en heeft de laatste jaren haar leven drastisch zien veranderen. Hoe ziet haar leven eruit, haar sociale netwerk, hoe ziet zij haar toekomst?

Persona’s
Anneke is een fictief mens met een levensbedreigende aandoening. Ze vertegenwoordigt een groep mensen en daarom noemen we haar een Persona. Agora maakt deze persona's in samenwerking met Movisie. Agora en Movisie stellen de persona's samen op basis van groepsgesprekken met mensen die de gevolgen van een aandoening zelf het beste kunnen verwoorden. Anneke is gemaakt op basis van de verhalen van 6 mensen met COPD, die bij elkaar kwamen in een longrevalidatie programma en in 2 avonden samen Anneke hebben geconstrueerd. 

Nut voor professionals in zorg en sociaal domein
Agora heeft Movisie gevraagd deze en andere persona’s te maken om een beter beeld te krijgen van de leefwereld van mensen met een ongeneeslijke aandoening en hun naasten. Wat hebben zij nodig en hoe kunnen zorgprofessionals, welzijnswerkers of anderen in het sociaal domein gaan denken vanuit de leefwereld van mensen. Agora heeft persona’s inmiddels benut voor gesprekken tussen zorgverleners en ingezet in de mantelzorgmonologen, wat in deze gevallen tot meer bewustzijn leidde. 

Spiegel voor het eigen handelen
Inmiddels heeft Agora vier persona's ontwikkeld: Piet (Parkinson) en Ria (mantelzorger van Wim met dementie), Anneke (COPD) en Bram (nierfalen). Zij vormen een spiegel voor het eigen handelen, maar kunnen ook een brug slaan in het gesprek tussen zorg en sociaal domein. Ook aan de slag in jouw eigen organisatie? Je kunt alle persona's hieronder downloaden.

Auteur: Sandrina Sangers

Te downloaden documenten

Meer links

IconClassfa-newspaper-o

Login of registreer om commentaar toe te voegen.

Nieuwsbrief Agora