Infographic ‘Het landschap van palliatieve zorg' geupdate

Aantal weergaven: 6830

Zoek je een overzichtelijk beeld van spelers in de palliatieve zorg op lokaal, regionaal, bovenregionaal en landelijk niveau? Bekijk de infographic ‘Het landschap van palliatieve zorg'.

Palliatieve zorg in kaart
De infographic verbeeldt het huidige landschap van de palliatieve zorg in Nederland. Het bevat praktische informatie over de spelers, welke rol(len) zij vervullen, op welke doelgroep(en) zij zich richten en hoe ze voor jou van betekenis kunnen zijn. Je kunt op sommige pagina's doorklikken naar websites voor meer informatie. Een handig instrument om uitleg te kunnen geven over palliatieve zorg aan collega's of bijvoorbeeld organisaties met wie je samenwerkt.

Je kunt in je eigen communicatiemiddelen verwijzen naar de infographic door te linken naar Het landschap van palliatieve zorg, met vermelding van de bron. 

Updates
Fibula heeft de infographic in eerste instantie laten ontwikkelen voor coördinatoren van de Netwerken Palliatieve Zorg. Het ondersteunt hen in de communicatie met organisaties en netwerkleden in de regio. In april 2017 heeft Fibula in nauwe samenwerking met Agora en IKNL een eerste versie van de infographic samengesteld. Vanuit de coöperatie PZNL zorgt Fibula voor het periodiek actualiseren van de infographic. De laatste versie is van maandag 5 november 2018.

Contact
Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met Greet van der Zweep van stichting Fibula.

Auteur: Anne Marie Kerkdijk

Meer links

IconClassfa-newspaper-o

Login of registreer om commentaar toe te voegen.

Nieuwsbrief Agora