Herziene richtlijn zingeving en spiritualiteit biedt praktische handvatten

Aantal weergaven: 2039

IKNL heeft de herziene richtlijn 'zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase' gelanceerd. Het biedt je handvatten om zingevingsvragen te herkennen bij mensen die je ondersteunt en ze bespreekbaar te maken.

Spiritualiteit speelt een belangrijke rol in hoe mensen omgaan met ziekte of kwetsbaarheid, hoe zij innerlijke rust ervaren en inzichten verwerven over wat van waarde is in hun leven. Patiënten en naasten zijn zich echter niet altijd bewust van behoeftes op het spirituele vlak of delen hun mentale pijn niet omdat ze denken dat de zorgverlener hen daar niet bij kan helpen. En dat terwijl zingevingsvragen grote impact kunnen hebben op hun kwaliteit van leven.

Richtlijn biedt handvatten
Jij kunt hierin een waardevolle rol vervullen door op elk moment aandacht te hebben voor vragen en behoeften van patiënten en naasten op het gebied van zingeving en spiritualiteit, en het gesprek erover aan te gaan. Dat kan in de laatste levensfase zijn, maar zeker ook op andere momenten in het leven van mensen waarop zingevingsvragen opkomen. De herziene richtlijn biedt je als zorgverlener en vrijwilliger handvatten om deze behoeften te herkennen en ze bespreekbaar te maken.

Je vindt de Richtlijn 'zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase' op Pallialine.nl

Verbeteringen
De herziene richtlijn bevat een aantal verbeteringen ten opzichte van de vorige versie:

  • Duidelijkere structuur met uitgangsvragen, adviezen en overwegingen
  • Wetenschappelijke onderbouwing bij de adviezen is beter terug te vinden
  • Bij het ontwikkelen van de uitgangsvragen en het schrijven van de richtlijn zijn vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties (NPV en NFK namens de Patiëntenfederatie) systematisch betrokken geweest
  • De beroepsverenigingen van huisartsen (NHG), specialisten ouderengeneeskunde (Verenso), longartsen (NVALT), verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN), geestelijk verzorgers (VGVZ), professionals in de palliatieve zorg (Palliactief), de vrijwilligersorganisatie (VPTZ) als de bovengenoemde patiëntenorganisaties stemmen in met de inhoud van de richtlijn of hebben de richtlijn geaccordeerd 

Vertaalbaar naar context buiten palliatieve zorg
Met deze breed gedragen en onderbouwde versie van de richtlijn is een goede basis gelegd voor de verbreding van de aandacht voor zingeving en spiritualiteit naar de volle breedte van de zorg, én daarbuiten. Dat illustreert minister de Jonge in zijn brief aan de Tweede Kamer van 8 oktober jl. over de ontwikkeling van geestelijke verzorging door te verwijzen naar het ABC-model, één van de fundamentele concepten uit de richtlijn: ...in de praktijk van geestelijke verzorging wordt vaak het ABC-model gebruikt: aandacht, begeleiding en crisis. Volgens dit model leveren alle zorgverleners een bijdrage waar het gaat om algemene vragen en begeleiding. De geestelijk verzorger kan ingeschakeld worden als er sprake is van intensievere begeleiding en een (existentiële) crisis...

Een mooie ontwikkeling die Agora onderschrijft. De richtlijn is geschreven voor de palliatieve zorg, maar je kunt dit zien als een basisdocument voor de aandacht voor zingeving en spiritualiteit in de curatieve, de acute en de chronische zorg, en zelfs buiten de zorg: in de thuissituatie waar zorg en welzijn elkaar ontmoeten. De richtlijn biedt je een praktische handleiding om de zorg af te stemmen op de persoonlijke levenssfeer van patiënten en naasten.

Lees ook mijn interview over de herziene richtlijn op Groot Nieuws Radio eind oktober 2018.

Auteur: Joep van de Geer

Meer links

IconClassfa-newspaper-o

3 reactie(s) op artikel "Herziene richtlijn zingeving en spiritualiteit biedt praktische handvatten"

Avatar image
Mirjam Krabbenborg
29-10-2018 09:02

Wat geweldig dat de nieuwe richtlijn zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase uit is.

Heel er jammer dat bij het printen van de bijlagen een deel van de tekst verdwijnt omdat het niet op het papier past (dat is ook in het voorbeeld te zien).

Hopelijk wordt dat snel opgelost en dan kunnen de belanghebbenden volledig met het document aan de slag.

Een hartelijke groet

Mirjam Krabbenborg


Avatar image
Anne Marie Kerkdijk
29-10-2018 16:49

Beste Mirjam,

Bedankt voor je reactie. Ik geef het door aan Brigitt Borggreve van IKNL en vraag haar jou te antwoorden, groet Anne Marie Kerkdijk Agora


Avatar image
Harry Tacken
7-11-2018 23:28

In aansluiting op wat Mirjam ook al signaleerde (dit probleem was mij al opgevallen direct na de publicatie van de richtlijn op 23 okt. j.l.): er is toch echt iets mis met de PDF van het document want op pag. 4 ontbreekt bijv. ook de illustratie boven 'Figuur 1 De positie van spiritualiteit' (ik weet wel welke illustratie hier moet staan - die stond nl. ook al in de vorige versie van de richtlijn uit 2010 én in de concept-versie van de vernieuwde richtlijn). Misschien kan er toch eens kritisch naar gekeken worden...? Het staat anders zo slordig...! Met dank voor de aandacht!

Hartelijke groet!

Harry Tacken

GV Jeroen Bosch Ziekenhuis

Laat uw reactie achter

Dit formulier verzameld uw naam, e-mailadres, IP adres en content zodat we de reacties kunnen onderverdelen op de website. Voor meer informatie kan je naar onze Privacy Policy en Terms Of Use waar u meer informatie kan vinden over waar, hoe en waarom we uw gegevens bewaren.
Reactie toevoegen