Graphic Novel 'Naasten' verbeeldt op indringende wijze mantelzorg in de laatste levensfase

Aantal weergaven: 997

Het leven van mantelzorgers die zorgen voor dierbaren in de palliatieve fase blijft vaak onzichtbaar. De graphic novel (beeldverhaal) 'Naasten' brengt hier verandering in en maakt je bewust van wat mantelzorg inhoudt.

De vrouw van Geert krijgt te horen dat haar kanker niet meer te genezen is. De vader van Eva is al lange tijd ernstig ziek en takelt steeds verder af. Geert en Eva verzorgen hun geliefden en staan hen bij tot het eind. Langzaam zien ze hoe de dood steeds dichterbij komt en raken ze meer en meer in de greep van de zorg. Ze belanden in dezelfde situatie, maar hebben ieder hun eigen verhaal.
 

Aandacht voor de mantelzorger
Hun verhalen zijn verbeeld in de graphic novel 'Naasten'. Een graphic novel is een strip die een serieus verhaal in woord en beeld vertelt. 'Naasten' maakt mantelzorg in de laatste levensfase zichtbaar. In die laatste fase ligt de focus vaak op degene die ongeneeslijk ziek is, terwijl deze fase ook voor de naaste familie en vrienden veel impact heeft. Voor die impact is doorgaans minder aandacht. 

Onderzoek en kunst gecombineerd
De novel is een het resultaat van een samenwerking tussen het RadboudUMC Nijmegen en ArtEZ hogeschool voor de kunsten in Zwolle, en combineert onderzoek en kunst. Onderzoekers Maaike Haan, Jelle van Gurp en Gert Olthuis en tekenaars Melanie Kranenburg en Niek van Ooijen ontwikkelden de graphic novel. 

Mantelzorg bespreekbaar maken
De verhalen van Geert en Eva geven een idee van hoe het kan zijn om te zorgen voor iemand in de laatste levensfase. Hoe ingewikkeld en confronterend, hoeveel druk het kan geven om voor de laatste keer het goede te doen voor de andere – maar ook hoe liefdevol, mooi en dankbaar dit zorgen kan zijn. De verhalen zijn goed bruikbaar voor onderwijs, maar kunnen ook worden ingezet bij ondersteuning of nazorg aan naasten. 'Naasten' nodigt je uit om na te denken over mantelzorg en er met anderen over door te praten. Want wat zie jij voor je als je denkt aan zorg voor of van je dierbare(n). Heb je ideeën over wat van je verwacht wordt of wat je belangrijk vindt?

Werp een blik op 'Naasten' 
Laat je inspireren en bekijk de preview.
 
Bestellen 
'Naasten' kun je aanschaffen bij de reguliere boekhandel en online, bestel de novel.
 
Melanie Kranenburg en Niek van Ooijen
Tekenaars Melanie Kranenburg en Niek van Ooijen
 
Samenwerken aan goede mantelzorgondersteuning
Werk je in de palliatieve zorg of het sociaal domein dan is het goed je bewust te zijn van wat mantelzorg betekent, en dat het belangrijk is dat er ook voor mantelzorgers aandacht en goede ondersteuning is. Met collega's en vrijwilligers uit beide domeinen samenwerken is dan cruciaal, dat bleek ook uit de bijeenkomsten rondom De Mantelzorgmonologen die Agora in vier regio's aanbood.

Tip: Symposium
Op 5 maart 2020 vindt het symposium 'Mantelzorg in de palliatieve fase' plaats voor beleidsmakers van gemeenten en uitvoeringsorganisaties op lokaal of landelijk niveau. Gemeenten en welzijnsorganisaties spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van mantelzorgers, maar zij zijn nog niet altijd betrokken in de palliatieve fase. Wat is er nodig om mantelzorgers in de palliatieve fase goed bij te kunnen staan? Attendeer je organisatie op dit symposium en denk mee.
 
Foto: melaniekranenburg.nl
Uit: ‘Naasten’ door Melanie Kranenburg, Niek van Ooijen en Maaike Haan, 2019.
 
 

Auteur: Sandrina Sangers

Meer links

IconClassfa-newspaper-o

Login of registreer om commentaar toe te voegen.

Nieuwsbrief Agora