Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen

Aantal weergaven: 13413

Aandacht voor levensvragen

Aandacht voor levensvragen hoort bij een goede kwaliteit van welzijn en zorg voor ouderen.


Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen wil ervoor zorgen dat ouderen, zeker als ze kwetsbaar zijn, kunnen rekenen op aandacht voor en ondersteuning bij hun levensvragen. En dat vrijwilligers en beroepskrachten kunnen rekenen op training en ondersteuning bij het omgaan met deze vragen. Aandacht voor levensvragen bij ouderen zal daarom als vanzelfsprekend moeten worden opgenomen in het beleid van zorg- en welzijnsinstellingen.

Kernpartners

Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen is een samenwerkingsverband van kernpartners: ActiZ, Agora, Humanistisch Verbond, Jo Visser fonds, KBO-PCOB, LOC Zeggenschap in Zorg, Reliëf, Sociaal Werk Nederland, VGVZ en Vilans. Het netwerk bestaat sinds 2008.

Activiteiten expertisenetwerk

Het Expertisenetwerk verzamelt bestaande kennis en ervaring in zorg en welzijn en maakt deze landelijk beschikbaar. Daarnaast ondersteunt en stimuleert het netwerk innovatieve projecten gericht op geestelijke ondersteuning van thuiswonende ouderen. Je kunt bij het netwerk terecht voor materialen voor deskundigheidsbevordering en met vragen over het omgaan met levensvragen. Een actieve webcommunity stimuleert de uitwisseling van ideeën en ervaringen tussen medewerkers en organisaties.

Folder

Je kunt algemene informatie over het Expertisenetwerk ook nalezen in de folder van het Expertisenetwerk 'Aandacht voor levensvragen vormt het hart van goede kwaliteit van welzijn en zorg voor ouderen'

E-Zine

Het netwerk geeft een aantal keer per jaar een E-zine uit met input van alle aangesloten partijen, waaronder Agora. De E-zines zijn na te lezen op de website van het Expertisecentrum. Daar kun je je ook aanmelden voor het E-zine.

Auteur: Agora - Leven tot het einde

Te downloaden documenten

Meer links

  • Expertisenetwerk Levensvragen en OuderenHet Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen wil ervoor zorgen dat ouderen kunnen rekenen op aandacht voor en ondersteuning bij hun levensvragen. En dat vrijwilligers en beroepskrachten in zorg en welzijn en binnen de Wmo getraind worden op het omgaan met deze vragen
  • E-zine september 2018'Gratis toolbox zinvol contact bij dementie'
IconClassfa-newspaper-o

Login of registreer om commentaar toe te voegen.

Nieuwsbrief Agora