5 belangrijke tips voor geestelijke verzorging thuis

Aantal weergaven: 506

5 belangrijke tips voor geestelijke verzorging thuis

Geestelijke verzorging thuis: hoe pak je dat aan, hoe kun je samenwerken en hoe blijf je op de hoogte? In mei organiseerde Agora haar jaarlijkse werkconferentie, dit keer met thema geestelijke verzorging thuis. In dit artikel delen we 5 tips die we uit de vele nuttige presentaties ophaalden.

"De lokale voorbeelden geven een mooi inzicht en inspiratie hoe je geestelijke verzorging in de eerste lijn kan gaan inrichten" - een deelnemer over de  werkconferentie geestelijke verzorging thuis

  1. Maak duidelijk wat de toegevoegde waarde van geestelijke verzorging is, bijvoorbeeld aan de hand van casuïstiek. Dit geldt zowel voor aandacht, begeleiding als bij crisis.
  2. Zoek lokaal partners om mee samen te werken om geestelijke verzorging breed aan te (kunnen) bieden. Denk aan: coördinatoren netwerk palliatieve zorg, huisartsen, geestelijk verzorgers, thuiszorg, Wmo-consulenten etc.
  3. Wees op de hoogte van de recente landelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld via de factsheet voor geestelijk verzorgers of via www.vgvz.nl/eerstelijn (geestelijk verzorgers), via www.stichtingfibula.nl (coördinatoren netwerk palliatieve zorg) of lees bijvoorbeeld meer over zingeving in het sociaal domein.
  4. Het Groeiboek van Platform Regionale Initiatieven Levensvragen biedt een schat aan informatie over het opstarten van lokale Centra van Levensvragen, eind dit jaar komt ook meer informatie beschikbaar via www.geestelijkeverzorging.nl.
  5. Leer van elkaar en stem de zorg / hulp af met de cliënt. Het gaat steeds om het welbevinden van de cliënt en zijn/haar naasten, het is van belang dat de verschillende disciplines daarbij tot steun zijn.  

Voor wie niet bij de werkconferentie aanwezig was: alle presentaties vind je hier.

Auteur: Marije Vermaas

IconClassfa-newspaper-o

Laat uw reactie achter

Dit formulier verzameld uw naam, e-mailadres, IP adres en content zodat we de reacties kunnen onderverdelen op de website. Voor meer informatie kan je naar onze Privacy Policy en Terms Of Use waar u meer informatie kan vinden over waar, hoe en waarom we uw gegevens bewaren.
Reactie toevoegen

Nieuwsbrief Agora