Spring naar content
Beleidsadviseur / Projectleiding GV thuis
Mirjam Nijveldt

Over Mirjam


mnijveldt@agora.nl / 06 12 07 40 72

Ambitie

Bij Agora zet ik me in voor goede zorg en ondersteuning voor mensen met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten. En voor de professionals in zorg en welzijn die zich samen met anderen hiervoor willen inzetten. Veel verschillende zorgverleners hebben aandacht voor palliatieve zorg, elk vanuit hun unieke expertise. Idealiter werken zij aanvullend aan elkaar, kennen zij elkaar en weten wie wat kan betekenen in welke situatie. Door elkaar te leren kennen en goede afstemmingsafspraken te maken.

Van oorsprong ben ik onderwijskundige. Ik was betrokken bij de opleiding van leraren en huisartsen. Door mijn werk met huisartsen en als vrijwilliger in Utrecht raakte ik steeds meer geïnteresseerd in de samenwerking tussen professionals in zorg en welzijn, burgers, gemeenten en vrijwilligers. Om mijn kennis hierover te vergroten heb ik de master ‘Social Policy and Public Health’ gevolgd. Het verzamelen en delen van relevante kennis en goede praktijkvoorbeelden loopt als een rode draad door mijn werk. Mijn kracht ligt in het doen en begeleiden van praktijkgericht onderzoek: analyseren van de huidige situatie en uitproberen en evalueren van een nieuwe aanpak.

Het verzamelen en delen van relevante kennis en goede praktijkvoorbeelden loopt als een rode draad door mijn werk

Ik werk op dit moment aan…

Het project Geestelijke Verzorging thuis. We zorgen dat mensen met zingevingsvragen thuis in gesprek kunnen gaan met een geestelijk verzorger. En dat andere professionals op de hoogte zijn van deze mogelijkheid,  doorverwijzen naar geestelijk verzorgers en indien gewenst met hen samenwerken.

Proeftuinen. Professionals uit de palliatieve zorg en sociaal domein werken samen met hun gemeente om de lokale samenwerking te verstevigen. Zij delen hun ervaringen en geleerde lessen.

Meer lezen

  1. Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde: Palliatieve en Terminale Zorg
  2. Magazines Movisie: Samenwerking tussen organisaties rondom mantelzorg
  3. Samenwerking tussen professionals rondom de ondersteuning van mantelzorg