Spring naar content
Beleidsadviseur Ontwikkeling en Innovatie
Bert Buizert

Over Bert


"Mijn diepste drijfveer is dat óók mensen met lagere regie-en taalvaardigheid toegang krijgen tot alles wat ontwikkeld is op de 4 dimensies."

Als beleidsmedewerker van Agora draag ik bij het verder ontwikkelen van instrumentarium voor de palliatieve benadering ten behoeve van mensen in de winter van hun leven. Die palliatieve benadering moet ervoor zorgen dat mensen met een ongeneeslijke ziekte of kwetsbaarheid door ouderdom zich ondersteund ervaren in hun, al dan expliciet geuite, behoeften van fysieke, sociale, psychisch en spirituele aard. Dit betekent dat we wegen zoeken, vinden en aanbieden om telkens de mens centraal te stellen en dán pas te kijken hoe onze zorg-, welzijns- en vrijwilligerssystemen daarop kunnen aansluiten.

Ik vind het heel mooi om daaraan mee te werken, het geeft mijn werk en leven diepgang en nut. Mijn diepste drijfveer daarbij is dat óók mensen met lagere regie-en taalvaardigheid of mensen met een wat afwachtende persoonlijkheidskenmerken uitgenodigd worden toegang te hebben en te krijgen tot alles wat in Nederland ontwikkeld is op de 4 dimensies. Ik geloof dat een samenleving alleen dán een “samen leving” kan zijn