Spring naar content

Campagne palliatieve zorg

21 maart 2020

Het Kabinet ontwikkelde in 2019 een campagne om mensen voor te lichten over palliatieve zorg.

De campagne heeft als motto ‘Ook de laatste periode van uw leven vraagt om de juiste zorg’. Doel is mensen te informeren over wat palliatieve zorg is, hen te stimuleren eerder na te denken en te praten over het levenseinde en hun levenswensen, keuzes te overwegen en deze te bespreken met dierbaren of de (huis)arts.

Fred Lafeber, beleidscoördinator palliatieve zorg bij het ministerie van VWS, zegt in een interview met ZonMw: ‘Het gaat erom dat mensen op tijd het gesprek aangaan over de laatste levensfase en zich al in een vroeg stadium oriënteren op wat er in deze fase mogelijk is.’

Website en media-aandacht

Mensen kunnen op de website overpalliatievezorg.nl informatie vinden, verwijzingen naar organisaties en advies waar zij terecht kunnen met vragen. Ook kunnen zij een folder downloaden en een verwijzing vinden naar het E-book Palliatieve Zorg dat te lezen is op de website van De Patiëntenfederatie.

Campagne palliatieve zorg

In verschillende landelijke kranten is al aandacht besteed aan de campagne. In de komende weken volgen er advertorials in huis-aan-huisbladen, magazines en sociale media.

Agora is blij met de voorlichtingscampagne. Steeds meer mensen zijn al wel op de hoogte van het bestaan van palliatieve zorg, maar weten niet goed wat palliatieve zorg voor hen kan betekenen en hoe ze de weg ernaartoe kunnen vinden. De campagne kan mensen hierin ondersteunen. Door aandacht te besteden aan het belang na te denken over het levenseinde en levenswensen hopen we dat steeds meer mensen ruimte gaan geven aan de laatste fase van hun leven en hierover met elkaar in gesprek gaan.

Wat kun jij doen?

Verwijs mensen naar de website voor meer informatie, maar ga vooral ook met mensen in gesprek. Heb aandacht voor het levensverhaal van jouw cliënt, bewoner, inwoner. Wat heeft hij/zij nodig om te kunnen leven tot het einde? Mensen hebben meestal niet alleen behoefte aan zorg en behandeling, zij zoeken ook naar ook ondersteuning bij levensvragen en zingeving. Ze willen hun leven voortzetten zoals dat was voordat ze ziek werden. Soms is er dan ook huishoudelijke hulp nodig of bijvoorbeeld ondersteuning voor de mantelzorger. Zoek samenwerkingspartners in andere domeinen, maak verbinding tussen zorg en het sociaal domein. Agora werkt hierin graag met je samen.