Tijdens de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg op zaterdag 12 oktober 2019 kun je als burger, patiënt, naaste, mantelzorger, vrijwilliger en professional in heel Nederland deelnemen aan activiteiten om kennis te maken met palliatieve zorg. Activiteiten bij jou in de buurt kun je vinden via lokale media, websites en sociale media van hospices, ziekenhuizen, verpleeghuizen, welzijnsorganisaties en het regionale Netwerk Palliatieve Zorg. Ook in de week voorafgaand vinden op allerlei plaatsen lezingen, workshops en open dagen plaats. 

Op deze pagina vind je informatie, nieuws, tips, interviews en ervaringsverhalen over palliatieve zorg, palliatieve ondersteuning en aanverwante thema's.
Doel is je te informeren wat palliatieve zorg en ondersteuning voor jou en je naasten kan betekenen alsook te laten zien hoe jij - vanuit je werk of je sociale verbintenis met mensen - van betekenis kunt zijn.

Hoe kun jij van betekenis zijn?

Als betrokkene bij mensen in de laatste levensfase kun je van betekenis zijn door aandacht te hebben voor mensen, te luisteren naar hun verhalen, te ontdekken wat voor hen van waarde is en daarop in te spelen. Ontdek op welke manier je nog meer van betekenis kunt zijn:

 • Welke houding en vaardigheden heb je bijvoorbeeld nodig in het werk in de palliatieve zorg? Bekijk tips en ervaringen van collega's
 • Hoe kun je de samenwerking opzoeken met vrijwilligers en professionals in het sociale domein rondom palliatieve ondersteuning?
 • Hoe staat het met palliatieve zorg voor kwetsbare mensen, zoals mensen met een verstandelijke beperking, niet-westerse migranten?
 • Hoe werk je samen aan zingeving en spirituele zorg?
 • Hoe maak je de laatste levensfase en de dood bespreekbaar, hoe kun je mensen daarin ondersteunen?
 • Welke partijen zijn er allemaal werkzaam in de palliatieve zorg, met wie kun je samenwerken?
 • Hoe kijk jij zelf tegen de dood en de eindigheid van het leven aan?

We helpen je graag op weg met informatie, tips en ervaringsverhalen. Je vindt ze hieronder.

Video: tips voor nieuwe collega’s in de palliatieve zorg

Video: tips voor nieuwe collega’s in de palliatieve zorg

donderdag 14 december 2017

Welke houding en vaardigheden heb je nodig in je werk in de palliatieve zorg? Waar kun je op letten? Laat je inspireren door de korte film van Agora met tips van ervaren collega's in de palliatieve zorg.

Interview: palliatieve zorg in de wijk gaat om verbinding maken!

Interview: palliatieve zorg in de wijk gaat om verbinding maken!

maandag 11 december 2017

Ik ontmoet twee wijkverpleegkundigen met hart voor palliatieve zorg. Monique Thoma, door de wol geverfd, en Anke Oedzes, jong en leergierig. "Hoe geven zij vorm aan palliatieve zorg in de wijk?" 
12

 

Wat kan palliatieve zorg voor jou betekenen?

Waarover kun je je laten informeren tijdens deze dag?

 • Palliatieve zorg is multidimensionele zorg. Er is aandacht voor de hele mens, dus zowel voor fysieke problemen en behoeften alsook voor problemen en behoeften die jij of je naasten hebben op psychisch, sociaal en spiritueel vlak. 
 • Palliatieve zorg is meer dan zorg: mensen in de palliatieve fase van hun leven kunnen ook vanuit de gemeente ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld op het gebied van hulpmiddelen, zingeving, mantelzorgondersteuning en financiën. Ondersteuning krijgen is gemakkelijker dan je denkt, maar hoe dan?
 • Hoe je de weg naar palliatieve zorg kunt vinden en naar extra ondersteuning in het sociaal domein
 • Dat contact in de laatste levensfase onderlinge verbondenheid kan geven en zo bijdraagt aan het welzijn van iedere betrokkene
 • Waarom het belangrijk is vroegtijdig na te denken over wat voor jou van waarde is in de laatste levensfase
 • Tips om het gesprek over de laatste levensfase aan te gaan
 • Hoe je om kunt gaan met zingevings- en levensvragen

We helpen je graag op weg met nieuws, filmpjes en ervaringsverhalen. Je vindt ze hiernaast.

Voorbeelden van activiteiten