Spring naar content

Samenwerken met de zorg en het sociaal domein

Om mensen in de laatste levensfase toegang te geven tot geestelijke verzorging en zingeving, is het belangrijk dat dit onderwerp meer bekendheid krijgt. Daar kun je zelf bij helpen, door actief contact te zoeken met organisaties, professionals en vrijwilligers uit de zorg en het sociaal domein en hen te informeren over jouw werk. Maar wie zijn dat? Waar vind je hen? En wat zijn hun belangen? Agora wijst je graag de weg.

Man in gesprek

Instrumenten

Vanaf 1 januari 2019 maakt een nieuwe subsidieregeling de inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie mogelijk. In dit artikel vind je twee factsheets met de nieuwste informatie.
Overal in Nederland ontstaan initiatieven om mensen te ondersteunen in deze periode van quarantaine. Op verschillende plekken vind je een overzicht van het aanbod.
Hoe kun je als verpleegkundige, (huis)arts en geestelijk verzorger samen werken aan zingeving in de palliatieve fase? We hebben tien praktijktips voor je op een rij gezet.

Feiten & cijfers

Kent u de weg in het sociaal domein?

Wil u contacten leggen in het sociaal domein, om hen te informeren over uw werk als geestelijk verzorger? Zoek dan lokaal contact met bijvoorbeeld de volgende professionals:

  • Wmo-consulenten
  • Sociaal wijkteam
  • Cli├źntondersteuners
  • Wethouder zorg en/of welzijn

Praktijkvoorbeelden

Sociaal domein
Zingeving
Zorg
In dit artikel staan we stil bij het belang van een goed afscheid. Waar hebben deze mantelzorgers behoefte aan en hoe kunnen professionals hen passend ondersteunen?
Hoe kun je als verpleegkundige, (huis)arts en geestelijk verzorger samen werken aan zingeving in de palliatieve fase? Vijf mooie praktijkvoorbeelden op een rij.
Blog van geestelijk verzorger Etje Verhalen, over Alles met je lijf.

Links websites