Weten van elkaar wat waardevol is - Clémence Ross

Aantal weergaven: 7451

Tijdig spreken over eindigheid

De tijd vliegt voorbij. Het is een cliché maar het klopt dat een jaar zo 'om' is. Voor ons gezin was 2016 een turbulent jaar. Voor Agora is het een jaar geweest waarin we met veel voldoening samengewerkt hebben met tal van organisaties en mensen uit het veld van zorg en welzijn. Het is mooi te zien dat ons werk van verbinden, signaleren, agenderen en communiceren vruchten heeft afgeworpen.

De diagnose 'kanker met uitzaaiingen' die mijn man Jos begin juni dit jaar kreeg, kwam keihard aan en we waren bang dat hij niet lang meer te leven zou hebben. Maar we zijn alweer meer dan zes maanden verder, de behandelingen slaan aan en hij voelt zich goed. We zijn dankbaar voor de extra gegunde tijd en voor de fantastische mensen die ons terzijde staan in het ziekenhuis en vanuit de thuiszorg. 

Spreken over eindigheid
Nu we er zelf mee te maken hebben, zie ik hoe ongeneeslijk ziek zijn aan alle aspecten van het leven raakt. Samengevat is het datgene wat je 'kwaliteit van leven' noemt. En ik merk ook hoe moeilijk het soms is om onder woorden te brengen wat dat precies betekent: 'kwaliteit'.
Het zijn schuivende panelen, je bent blij met andere dingen dan vroeger en somber over zaken die je niet altijd met anderen kunt delen. Bijzonder dat mijn werk zo dichtbij komt en fijn dat ik steun heb aan mijn teamgenoten bij Agora, ook vaak zonder woorden. Het voelt goed dat Jos en ik al lang voordat hij ziek werd over onze 'eindigheid' spraken. We weten van elkaar wat we waardevol vinden en we hebben praktische zaken geregeld.

Agenderen in samenwerking met veld
Voor Agora is 2016 een jaar geweest waarin we met veel voldoening samengewerkt hebben met tal van organisaties en mensen uit het veld van zorg en welzijn. Het is mooi te zien dat ons werk van verbinden, signaleren, agenderen en communiceren vruchten heeft afgeworpen.

Door samen te werken, informatie te delen en signalen uit het veld op te pakken, kunnen we als onafhankelijke partij vraagstukken in de palliatieve zorg op de maatschappelijke en politieke agenda zetten. Laten zien waar lacunes zijn en waar kansen liggen. Het boekje 'De wereld van de trage vragen' is een goed voorbeeld van hoe het veld en Agora de handen ineen hebben geslagen en in de politiek aandacht voor geestelijke begeleiding hebben gekregen. En dat was nodig, want in de palliatieve zorg is aandacht voor levensvragen nog niet vanzelfsprekend. 

Palliatieve benadering stimuleren
Agora staat voor een palliatieve benadering die alle dimensies van het leven omvat. Dat betekent dat het gaat over zorg én welzijn. Hoe werkt die benadering in de praktijk? Merken patiënten daar wat van en levert het inderdaad een betere kwaliteit van leven op? Dat willen we graag weten.

In het afgelopen jaar hebben we zoveel mogelijk verhalen van patiënten, mantelzorgers en zorgverleners op onze website gedeeld. We willen daarmee laten zien wat datgene wat we doen voor de patiënt en diens naasten betekent. Dat moeten we ons steeds weer afvragen, kritisch blijven op ons eigen handelen en ons aanbod. 

De zorg voor de ongeneeslijk zieke patiënt en diens naasten, daar wil ik me ook in 2017 maximaal voor inzetten. Vanuit Agora en ook als voorzitter van de Kerngroep uit het veld, lid van de Stuurgroep binnen het Nationaal Programma Palliatieve Zorg en binnen de coalitie 'Van Betekenis tot het Einde'. 

Het team van Agora bedankt jullie allemaal voor de fijne samenwerking in het afgelopen jaar en wenst eenieder een heel mooi 2017 toe! 

Auteur: Clémence Ross

IconClassfa-newspaper-o

Login of registreer om commentaar toe te voegen.