Informatiekaarten VWS over palliatieve zorg

Aantal weergaven: 9041

Informatie over zorg aan het einde van het leven

Bekijk de VWS informatiekaarten voor informatie over palliatieve zorg. Er is een exemplaar voor patiënten en naasten, en voor professionals. Deze laatste is vernieuwd per 2018.

VWS heeft de informatiekaarten enkele jaren geleden ontwikkeld om uitleg te geven over de betekenis van palliatieve (terminale) zorg en de financiering ervan. Het blijkt namelijk dat veel mensen in Nederland nog niet weten wat palliatieve (terminale) zorg voor hen kan betekenen en hoe de bekostiging verloopt.

Informatiekaart voor patiënten en naasten
Er is een informatiekaart voor patiënten en naasten met eenvoudige uitleg over de zorg aan het einde van het leven. Bekijk de informatiekaart. Je kunt de kaart ook vinden op de website Rijksoverheid.nl. Daar is ook een gesproken versie te beluisteren.

Informatiekaart voor professionals
Daarnaast is er een informatiekaart voor professionals over de financiering van de palliatieve zorg. De kaart is aangepast per 1 januari 2018 als gevolg van een verandering in de aanvraag van palliatief terminale zorg in de Wlz. Bekijk de aangepaste kaart. Je kunt de informatiekaart ook vinden op de website Rijksoverheid.nl

Verandering aanvraag PZT in de Wlz per 2018
Op 1 januari 2018 is het aanvraagproces van palliatief terminale zorg (PTZ) voor mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz-zorg) veranderd. De indicatiestelling door het CIZ is komen te vervallen. Het aanvragen van extra zorg in de laatste levensfase is daarmee vereenvoudigd en de zorg komt sneller beschikbaar. Wat betekent het concreet?

  • De zorgaanbieder kan direct extra zorg inzetten bij een noodzaak voor PTZ-zorg als er een terminaliteitsverklaring is van de behandelend arts van de cliënt.
  • Heeft een cliënt een pgb voor Wlz-zorg en biedt dit pgb te weinig ruimte voor PTZ-zorg? Dan kan hij extra budget aanvragen bij het zorgkantoor. Hiervoor heeft hij een terminaliteitsverklaring nodig van de behandelend arts.

De voorwaarden en mogelijkheden om extra budget in te zetten blijven hetzelfde als in de afgelopen jaren. De vergoeding loopt in eerste instantie via het eigen Wlz-zorgprofiel. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de wijziging op de website www.informatielangdurigezorg.nl

Vragen of knelpunten?
Heb je nog vragen aan de Rijksoverheid over palliatieve zorg? Neem contact op via rijksoverheid.nl of bel naar 1400. Zorgaanbieders kunnen met knelpunten in palliatieve zorg terecht bij het praktijkteam palliatieve zorg via meldpunt@juisteloket.nl, 030 789 78 78 en www.denieuwepraktijk.nl

Bron: Rijksoverheid.nl, CIZ.nl, Informatielangdurigezorg.nl, denieuwepraktijk.nl

Auteur: Agora - Leven tot het einde

Te downloaden documenten

Meer links

IconClassfa-newspaper-o

Login of registreer om commentaar toe te voegen.