Aantal weergaven: 10096

Levensvragen...Wanneer gaan ze leven?

Zit jij weleens met levensvragen? En spreek je erover? Agora ging op pad en vroeg het aan mensen op straat. Benieuwd of het aansluit bij jou ervaringen? 

Levensvragen zijn vragen die ieder mens wel heeft, maar die niet zo aan de oppervlakte liggen. Vragen die mensen uit de weg gaan, omdat ze moeilijk te beantwoorden zijn en vaak niet als urgent ervaren worden. We vroegen aan mensen op straat of zij weleens met levensvragen zitten en of ze daarover praten. En wanneer en met wie. 

In kleine kring
Het filmpje biedt mooie inzichten voor een ieder die betrokken is bij thema’s als levensvragen, spirituele zorg en geestelijke begeleiding. Ook in opleidingen kunnen deze inzichten aanleiding geven tot mooie discussies. Het blijkt dat als mensen al levensvragen hebben en erover praten, zij dit doen in heel kleine kring. Zou dat anders zijn als mensen weten dat ze ongeneeslijk ziek zijn? Verandert dan het perspectief op het leven en de vragen? En hoe ga je daarmee om als zorgprofessional? 

Spirituele zorg
Agora maakte het filmpje als vervolg op het boekje ‘De wereld van de trage vragen’ dat we eind 2016 uitbrachten. Op verzoek van VWS maakte Agora een inventarisatie over vragen, knelpunten en verbeterpunten van geestelijke begeleiding in de palliatieve zorg thuis. Hierin staan antwoorden op vragen als: Wat gebeurt er op het gebied van spirituele zorg? Hoe vinden patiënt en naasten in de palliatieve zorg hierin hun weg?

Perspectief van patiënt en naasteAgora stimuleert een palliatieve benadering in zorg en welzijn waarbij aandacht is voor alle dimensies: lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel. We werken vanuit het perspectief van de patiënt en naaste. In dit filmpje willen we laten zien welke ervaringen mensen hebben met levensvragen en spirituele zorg. Wat voor beeld hebben zij daarbij?

Vragen
Hebt u vragen over het filmpje of het boekje ‘De wereld van de trage vragen’? Neem dan contact op met Marijke Wulp, beleidsadviseur Agora

Auteur: Marijke Wulp

Meer links

IconClassfa-newspaper-o

Login of registreer om commentaar toe te voegen.