Durf te vragen: wat is belangrijk voor jou?

Aantal weergaven: 1802

"What matters to you" Dag 2018

Iedereen heeft recht op goede steun en zorg in de laatste levensfase. Maar wat is goed voor de persoon die voor je staat? Vul het niet in, maar durf te vragen: wat is belangrijk voor jou?

Door deze vraag te stellen en aandachtig te luisteren kom je erachter wat voor iemand van waarde is en kun je als naaste, vrijwilliger en professional van betekenis zijn en goede zorg en steun bieden. Op dit moment, maar ook naar het einde van iemands leven toe. Anke Oedzes zei daarover in interview ‘palliatieve zorg in de wijk gaat om verbinding maken!’:

“Wat ik heb geleerd, is hoe belangrijk het is dat je zonder aannames op huisbezoek gaat. Vroeger had ik in mijn hoofd welke doelen ik moest bereiken. Nu stel ik open vragen. Luister naar het verhaal van de patiënt en wat voor hem of haar op dat moment van belang is. Zo ontstaat verbinding en kan ik aansluiten op wat ertoe doet..."

‘What matters to you’ Dag 2018
De What matters to you Dag is een mooie aanleiding om de vraag Wat is belangrijk voor jou? te stellen en het gesprek te starten met iemand. Deze dag vindt voor het eerst in Nederland plaats, op initiatief van STZ-ziekenhuizen. Zij willen hiermee laten zien dat kwaliteit van zorg niet alleen te maken heeft met het verlenen van de beste zorg vanuit medisch oogpunt (“What’s the matter?”), maar dat er ook moet worden stilgestaan bij de persoonlijke zorgen en behoefte van de patiënt (“What matters to you?”). 

STZ-ziekenhuizen moedigen iedereen aan vaker met elkaar in gesprek te gaan over hetgeen echt belangrijk voor de ander is. Extra aandacht voor wat de persoon tegenover je belangrijk vindt, geeft jullie beide een beter gevoel en vertrouwen. Dat heeft een enorme impact op de kwaliteit van zorg en steun.

Praten erover
Daar sluiten we ons als Agora bij aan. We vinden het belangrijk dat mensen de gelegenheid krijgen na te denken en te praten over wat zij van waarde vinden. Op dit moment en in de laatste levensfase. En dat naasten, vrijwilligers en professionals hen ondersteunen dit te uiten en onder woorden te brengen. 

De vraag Wat is belangrijk voor jou? hoeft niet meteen op te leveren dat iemand vertelt wat hij of zij belangrijk vindt in de laatste levensfase. Het kan ook gaan over de dag van vandaag. Wat is nu belangrijk? Probeer niet alleen in te zoomen op zorg of behandeling, maar vraag ook naar behoeften die iemand heeft op het vlak van werk, sociale contacten of zingeving. Al deze facetten vormen samen de leefwereld van deze persoon. En die vormt het vertrekpunt van steun en zorg die bij die persoon passen.

Doe mee: kom in actie!
Ga eens bij jezelf na. Stel jij deze vraag aan dierbaren, cliënten, patiënten of hun naasten? Zo nee, waarom niet? Heb je het gevoel dat er geen tijd voor is? Durf je het niet? Het levert vaak verrassende antwoorden en situaties op.

Durf jij de vraag wel te stellen aan een naaste, cliënt of patiënt? Inspireer of stimuleer anderen dan om het ook te gaan doen. Deel jouw ervaringen op Twitter tijdens de ‘What matters to you’ Dag op 6 juni 2018. Wat levert het op als je de vraag stelt. Leer je iemand kennen? Krijg je inzicht in wat er speelt in iemands leven? Hoe reageer jij erop? Wat doet het met de persoon tegenover je? En met jou? Deel het via Twitter en gebruik de hashtags #watisbelangrijkvoorjou #WMTY18 (=What matters to you 2018).

Neem je voor de vraag te stellen. Begin er vandaag mee en deel je ervaringen #watisbelangrijkvoorjou

Meer informatie
Meer weten over What matters tou you Dag? Kijk op de button Agenda of ga naar de website www.whatmatterstoyou.nl

Auteur: Anne Marie Kerkdijk

IconClassfa-newspaper-o

Login of registreer om commentaar toe te voegen.