Voortgang subsidieregeling inzet geestelijk verzorgers in de thuissituatie

Aantal weergaven: 2411

Vanaf 1 januari 2019 maakt een nieuwe subsidieregeling de inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie mogelijk. Eerder publiceerden we al een factsheet met uitleg over de regeling. Hierop is nu een vervolg gereed met de nieuwste informatie

Factsheet 1 (versie maart 2019) geeft een eerste antwoord op de meest dringende vragen. De huidige regeling richt zich via netwerken palliatieve zorg op drie groepen: 1) mensen van 50 jaar en ouder; 2) patiënten in de palliatieve fase (inclusief naasten); 3) kinderen in de palliatieve fase en hun naasten. De netwerken voor de kinderpalliatieve zorg kunnen uit extra middelen zowel geestelijk verzorgers als rouw- en verliesbegeleiders inschakelen.

In Factsheet 2 (versie april 2019) hebben we de nieuwste informatie voor je op een rijtje gezet.

Inzet middelen
De regeling vloeit voort uit de brief van minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer over geestelijke verzorging d.d. 8 oktober 2018. De minister heeft ervoor gekozen om de extra middelen voor geestelijke verzorging in 2019 en 2020 beschikbaar te stellen via een ophoging van de bijdrage aan de landelijke netwerken palliatieve zorg in de subsidieregeling Palliatieve terminale zorg. Dit is de snelste en meest directe manier om de regio’s te bereiken. De middelen zijn nadrukkelijk niet alleen bedoeld voor palliatieve patiënten, maar ook voor thuiswonende ouderen en naasten. Daarnaast zijn de middelen bedoeld voor de financiering van het participeren in multidisciplinair overleg (MDO) en van uren als docent voor bijscholing van professionals (o.a. zorgverleners, sociaal werkers, geestelijk verzorgers) en vrijwilligers.

Informatie en vragen

 

Auteur: Joep van de Geer

Te downloaden documenten

Meer links

IconClassfa-newspaper-o

Login of registreer om commentaar toe te voegen.