Voorlichtingscampagne Kabinet over palliatieve zorg van start

Aantal weergaven: 790

Als je hebt gehoord dat je ongeneeslijk ziek bent, dan kun je rekenen op palliatieve zorg. Het Kabinet startte op 20 juni een campagne om mensen voor te lichten over palliatieve zorg.

De campagne heeft als motto 'Ik heb te horen gekregen dat ik doodga, maar tot die tijd leef ik'. Doel is mensen te informeren over wat palliatieve zorg is, hen te stimuleren eerder na te denken over het levenseinde en hun levenswensen, keuzes te overwegen en deze te bespreken met dierbaren of de (huis)arts.

Website en media-aandacht
Mensen kunnen op de website overpalliatievezorg.nl informatie vinden, verwijzingen naar organisaties en advies waar zij terecht kunnen met vragen. Ook kunnen zij een folder downloaden en een verwijzing vinden naar het E-book Palliatieve Zorg dat te lezen is op de website van De Patiëntenfederatie.

In verschillende landelijke kranten is al aandacht besteed aan de campagne. In de komende weken volgen er advertorials in huis-aan-huisbladen, magazines en sociale media.

Agora is blij met de voorlichtingscampagne. Steeds meer mensen zijn al wel op de hoogte van het bestaan van palliatieve zorg, maar weten niet goed wat palliatieve zorg voor hen kan betekenen en hoe ze de weg ernaartoe kunnen vinden. De campagne kan mensen hierin ondersteunen. Door aandacht te besteden aan het belang na te denken over het levenseinde en levenswensen hopen we dat steeds meer mensen ruimte gaan geven aan de laatste fase van hun leven en hierover met elkaar in gesprek gaan.

Wat kun jij doen?
Verwijs mensen naar de website voor meer informatie, maar ga vooral ook met mensen in gesprek. Heb aandacht voor het levensverhaal van jouw cliënt, bewoner, inwoner. Wat heeft hij/zij nodig om te kunnen leven tot het einde? Mensen hebben meestallniet alleen behoefte aan zorg en behandeling, zij zoeken ook naar ook ondersteuning bij levensvragen en zingeving. Ze willen hun leven voortzetten zoals dat was voordat ze ziek werden. Soms is er dan ook huishoudelijke hulp nodig of bijvoorbeeld ondersteuning voor de mantelzorger. Zoek samenwerkingspartners in andere domeinen, maak verbinding tussen zorg en het sociaal domein. Agora werkt hierin graag met je samen. 

Op Agora.nl
Kijk ook eens op de pagina Wat is palliatieve zorg? Hoe kun je van betekenis zijn? of lees ervaringsverhalen van mensen die ongeneeslijk ziek zijn en mensen die voor hen van betekenis zijn in de laatste levensfase.

Bron: www.overpalliatievezorg.nl

Auteur: Anne Marie Kerkdijk

Te downloaden documenten

Meer links

IconClassfa-newspaper-o

Login of registreer om commentaar toe te voegen.