Studentprojecten Erasmus over bewustwording en ondersteuning levenseinde

Aantal weergaven: 1430

Derdejaars studenten geneeskunde van de Erasmus universiteit doen jaarlijks een ‘community project’. Daarbij diepen zij een vraagstuk uit voor een maatschappelijke organisatie. Agora diende dit jaar weer vier vraagstukken in rondom palliatieve zorg.

Agora stimuleert op deze manier dat toekomstig artsen al vroeg in hun studie bezig gaan met onderwerpen rond sterven en dood en een holistische benadering van de mensen die hen zullen gaan consulteren. Agora bracht onderstaande vraagstukken in.

1. Hoe bevorderen we het gebruik van het brief-format inde huisartsenpraktijk?
Vanuit de coalitie Van Betekenis tot het Einde ontwikkelde Agora dit briefformat met checklist. Dit zet mensen aan tot denken over hun wensen voor het levenseinde. De studenten interviewden 45 veertigplussers en 25 huisartsen in opleiding over het format. De uitkomsten waren als volgt:

  • Bijna 65% van de veertigplussers zou het fijn vinden als de huisarts een voorbeeldbrief en checklist over het levenseinde aanbiedt. Zij stelden voor er meer reclame voor te maken via een poster in de wachtkamer en een TV-spotje.
  • De huisartsen in opleiding waren over het algemeen positief over de brief en checklist. Zij gaven aan dat praten over het levenseinde een belangrijk thema moet zijn in de huisartsenpraktijk. De meerderheid vond het bij de rol van de huisarts passen om een brief of checklist mee te geven, maar wil die beter afgestemd hebben op taal en cultuur in hun praktijk.

2. Hoe kunnen we voor medische studenten een training ontwikkelen over ‘denken en praten over het levenseinde’?
De studenten ontwikkelden zelf een training ‘Denken en praten over het levenseinde’. Met als doel de bewustwording rond sterven en dood van de medische studenten te bevorderen. De training bestaat uit een mix van interactieve elementen en het geven van informatie over onder andere Advance Care Planning (ACP). De studenten hebben ook een handleiding voor trainers gemaakt met casussen en een rollenspel.

De pilottraining is zeer goed ontvangen. Voor de meeste studenten was het een eyeopener dat praten over het levenseinde ook bij hun toekomstige beroepsuitoefening hoort. De studenten deden na afloop een oproep aan het Erasmus MC om onderwijs over ACP te integreren in het curriculum. Deze oproep ondersteunen we vanuit Agora van harte!

3. Welke psychosociale ondersteuning bieden huisartsenpraktijken?
De studenten deden veld- en literatuuronderzoek en interviews met huisartsen in de regio Rotterdam en in dorpen elders in het land. Zij concludeerden dat goede psychosociale zorg de kwaliteit van leven van patiënten in een palliatief traject kan verbeteren. Een meerderheid van de geïnterviewde huisartsen dacht zelf niet volledig op de hoogte te zijn van alle doorverwijsmogelijkheden. De studenten adviseren Agora om de behoefte van patiënten grootschaliger in kaart te brengen en vervolgens meer onder de aandacht te brengen binnen de gehele zorgverlening in Nederland. Een uitdaging die we graag bespreken in de Agora werkgroep psychosociaal!

4. Kan de werkwijze ‘Welzijn op recept’ ondersteuning bieden in de palliatieve zorg voor kankerpatiënten?
Welzijn op recept is een succesvolle methodiek voor mensen met psychosociale problemen. De studenten van Erasmus onderzochten of deze aanpak ook kan werken binnen de palliatieve zorg voor kankerpatiënten. Ook in dit project deden de studenten een literatuuronderzoek en interviews bij hulpverleners. Uit het onderzoek blijkt dat Welzijn op Recept als methodiek niet direct toepasbaar is voor kankerpatiënten binnen de palliatieve zorg. Welzijn op Recept is juist een interventie bij psychosociale problemen waarbij er géén medische oorzaak gevonden kan worden. Ook al past het niet binnen welzijn op recept, de studenten bevelen toch aan dat mensen in de palliatieve fase wel degelijk emotionele en geestelijke ondersteuning zouden moeten krijgen, al of niet op verwijzing van de huisarts.

Auteur: Marijke Wulp

IconClassfa-newspaper-o

Login of registreer om commentaar toe te voegen.