Samen werken aan zingeving: 5 praktijkvoorbeelden

Aantal weergaven: 3470

Wat is jouw ervaring?

Hoe kun je als verpleegkundige, (huis)arts en geestelijk verzorger samen werken aan zingeving in de palliatieve fase? Vijf mooie praktijkvoorbeelden op een rij, besproken tijdens de Agora werkconferentie.

Wat kun je bereiken als je samen werkt aan zingeving? Onderstaande praktijkvoorbeelden kunnen je op weg helpen. Ken jij ze al en heb je er ervaring mee opgedaan? Of werk je op een andere manier samen aan het vormgeven van zingeving in de praktijk? Deel je ervaringen met collega verpleegkundigen, (huis)artsen en geestelijk verzorgers
 

Voorbeeld 1: Project consortium Ligare “Als niet alles is wat het lijkt"
Praten met patiënten en naasten over zingeving en betekenisgeving
Aan de hand van een leerwerkplaats kunnen zorgprofessionals hun kennis en (gespreks)vaardigheden op het vlak van zingeving en betekenisgeving verbeteren en daarmee inbedding van de spirituele dimensie in het zorgproces te bevorderen. In duo's wordt het geleerde in praktijk gebracht, bestaande uit een arts of verpleegkundige en een inhoudsdeskundige, bij voorkeur een geestelijk verzorger. 

Lees meer over het project
Lees ook het artikel 'Digitale leerwerkplaats zingeving in de palliatieve zorg
 

Voorbeeld 2: Cahier Spirituele zorg Hospice Demeter
Van theorie naar de praktijk van de hospicezorg 

Onderwijspakket Spirituele Zorg voor multidisciplinaire teams van vrijwillige en professionele zorgverleners werkzaam in hospices, in hospice-units van verpleeghuizen en hospice-teams in de eerste en tweede lijn. Vanuit een helder en toetsbaar kader spirituele zorg verlenen.
Lees er meer over op Hospicedemeter.nl
 

Voorbeeld 3: Project lectoraat Zorg en Zingeving van Hogeschool Viaa 
"Jaar van de zingeving” 
Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis heeft het jaar 2018 uitgeroepen tot “Jaar van de zingeving” om zo de aandacht voor zingeving te professionaliseren binnen het ziekenhuis. Het lectoraat Zorg en Zingeving van Hogeschool Viaa traint verpleegkundigen in het geven van aandacht aan zingeving in de zorg.
Lees meer over het project 
Lees artikel Nursing: 'Verpleegkundigen krijgen training aandacht voor zingeving' 
Lees artikel Volzin: 'Je hebt aandacht voor de hele mens'
 

Voorbeeld 4: Ervaringen met geestelijk verzorgers in PaTz-groepen Rotterdam
De rol van de geestelijk verzorger in PaTz-groepen:

  • ACP en proactieve zorgplanning: de geestelijk verzorger bewaakt mee dat er aandacht is voor de hele mens, inclusief de dimensie van zingeving en levensbeschouwing; en is beschikbaar voor professionele ondersteuning van patiënten en hun naasten, bijvoorbeeld op het vlak van het levenseinde en waarom-vragen rond het ziekzijn
  • Deskundigheidsvergroting: is erop attent dat het bij de deskundigheid gaat om het brede terrein van mens-zijn en zorg en brengt eigen expertise in op het gebied van zingeving, levensbeschouwing en ethiek
  • Verbeteren samenwerking: versterkt de samenwerking door inhoudelijke inbreng, directe beschikbaarheid en inbreng met betrekking tot het proces; en neemt vanuit de eigen professie deel aan de emotionele ondersteuning van de PaTz-deelnemers onderling
  • Lees ook 'Geestelijk verzorgers luisteren het probleem omhoog' - interview over de meerwaarde van de geestelijk verzorger in PaTz-groepen in Twente (Bron: nieuwsbrief NPZ Twente april 2018).
     

Voorbeeld 5: Dorst of Doodsangst
E-learning module 
Online zelfstudie voor vrijwilligers, coördinatoren en beroepsmatige zorgverleners om signalen van spirituele aard te leren herkennen bij cliënten in de terminale fase.
Lees meer over de e-learning
Lees meer over Dorst of Doodsangst
Bekijk de nieuwe Levenseindeverhalen-bank met oa. verhalen over existentiële ervaringen 

Jouw ervaring?
Heb jij ervaring met samen werken aan zingeving? Deel ze met collega verpleegkundigen, (huis)artsen en geestelijk verzorgers. Dat kan onderaan dit artikel of in de LinkedIn-groep van Agora

Meer inspiratie opdoen?
Lees ook: Samen werken aan zingeving 10 praktijktips. Met tips van deelnemers aan de Agora werkconferentie.

  1.  

Auteur: Marijke Wulp

Meer links

IconClassfa-newspaper-o

Login of registreer om commentaar toe te voegen.